Odgovorno s hrano

NARAVOSLOVNE VSEBINE NA IX. SREČANJU KOORDINATORJEV EKOVRTCEV V METLIKI

Dodano: 2015-06-01 07:33:15
IX.srečanje koordinatorjev ekovrtcev je potekalo 28. maja 2015 v Metliki, kjer je bilo osrednje dogajanje namenjeno naravoslovnim vsebinam. Srečanja se je udeležilo več kot 120 predstavnikov iz vse Slovenije.

V ospredju je bil program za ekovrtce  s tematskim  poudarkom na vzgojnem procesu spoznavanja narave. Naravoslovne vsebine in  dejavnosti motivirajo otroka v naravi, na domu in v vrtcu. Pri tem postajajo radovedni in to svojo radovednost udejanjajo z opazovanjem, s primerjanjem, preizkušanjem in potrjevanjem.  Zgodnje naravoslovje v vrtcu obsega področje narave in temeljni na spoznavanju naravnega okolja z namenom privzgajanja naravnega življenjskega ritma v sožitju z naravo ter na naravoslovnih dejavnostih. Le te obsegajo: pridobivanje temeljnih izkustev in znanj o nravi, naravna okolja, bogata z naravnimi doživetji, ki navdihovalno spodbujajo k opazovanju, raziskovanju, eksperimentiranju, sintetiziranju in sklepanju; pridobivanju temeljnih znanj o rastlinah živali, njihovih življenjskih pogojih, njihov vzajemni odvisnosti in naši odvisnosti od njih; razvijanju spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave; eksperimentiranje s preprostimi naravnimi materiali in s preprostimi tehničnimi sredstvi.,

Vrtec Metlika je predstavil primere dobre pedagoške prakse spoznavanja elementarnega naravoslovja, v procesu spoznavanja narave so bile vloge otrok in staršev zamenjane. Starši so bili v vlogi poslušalcev in  otroci njihovi učitelji.

S strokovnim prispevkom je srečanje obogatila mag. Vesna Črnilogar iz Ekosklada s temo: »Finančne spodbude Eko sklada v letu 2015».

Osrednje dogajanje je bilo namenjeno ekoakcijskemu načrtu za  šolsko leto 2015/16, ki temelji na Zgodnjem naravoslovju in naravoslovnih tematskih sklopih: Z gibanjem in opazovanjem raziskujemo svet narave okrog nas, Moje vrednote: pitna voda, svež zrak, zdrava hrana, uravnoteženi odnosi z naravo, gibanje v zdravem okolju, Zdrav življenjski slog, Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik, Travniške zdravilne rastline bližnjega okolja skozi opazovalni dnevnik, Moje prve vrtne škarje, Semena – Šolska vrtilnica, Ptice pevke v mojem kraju, Živali v našem vrteškem igrišču od pomladi do jeseni.

Tematski sklopi omogočajo spoznavanje narave, razvijanje otrokovih sposobnosti za aktivno in ustvarjalno vključevanje v okolju v katerem živijo, vključujoč družbeno okolje ter privzgajanje naravnega življenjskega ritma in sloga v sožitju z naravo. Cilje tematskih sklopov, postopke in metode dela za doseganje projektnih ciljev določi vrtec. Podteme posameznega tematskega sklopa določi vsak vrtec oz. enota, upoštevajoč svoje okolje v katerem živijo in delajo ter vključijo vsa področja dejavnosti od gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Pri izvajanju posameznih tematskih sklopov je zaželeno vključevanje staršev otrok.

Predlagani tematski sklopi omogočajo načrtovanje aktivnosti, da bi lahko vsak otrok v ekovrtcu  postal aktiven soudeleženec dogajanja v okolju in tako deležen kompleksne vzgoje, da bi se naučil živeti v sozvočju z naravo.

V vrtcu Metlika so skozi vse leto izvajali različne naravoslovne vsebine. Dejavnosti so predstavili s kratkim filmom, kjer sta gozd in potok  osrednja tema, vendar se medsebojno tako prepletata, da ju ne moremo ločiti drug od drugega. Naravoslovne vsebine so segle v vsak kotiček otroškega vrtca in k vsem otrokom, in to od prvega do drugega starostnega obdobja.

Po predstavitvah so si udeleženci srečanja ogledali predstavljene aktivnosti terenu – v gozdu in ob potoku.

Ekoakcijski načrt 2015/16
Odgovorno s hrano – mag. Gregor Cerar
Finančne spodbude Ekosklada 2015 – mag. Vesna Črnilogar, Eko Sklad
Naravoslovne vsebine v Otroškem vrtcu Metlika

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL