Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Dodano: 2015-09-03 10:06:52
Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2015/16 razvijal kakovostne vsebine in projekte skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International.

Metodologija sedmih korakov je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu.

V šolskem letu 2014/15 je bil poudarek na petem koraku - Kurikulum - delo po učnem načrtu, ki predvideva vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt.

V šolskem letu 2015/16 bo poudarek na šestem koraku -  Obveščanje, ozaveščanje in vključevanje, ki je eden od ključnih ciljev programa Ekošola. Obveščanje in večanje splošne ozaveščenosti o okoljskih aktivnostih – po vsej šoli ter v širši skupnosti omogoča in zagotavljanje, da čim več ljudi dobi priložnost za sodelovanje. Aktivnosti oziroma ukrepi pa naj ne bodo omejeni samo na šolo, temveč jih učenci udejanjijo tudi doma in v svoji okolici.

 Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2015/16 bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:
I.   IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, 
      ozaveščevalne in zbiralne akcije in najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2015/16

OŠ/SŠ/CŠOD/DD/FAKULTETE VRTCI

I. EKOAKCIJSKI NAČRT - pripraviti in izvesti ekoakcijski 
načrt (vsebine povežite z učnim načrtom. Vsaka ustanova sama določi svoje aktivnosti in jih opredeli kot kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne.)

A. PREDVIDEVNI PROJEKTI - med navedenimi projekti izberite vsaj tri. Projekti bodo vključeni v ekoakcijski načrt in naj se hkrati dopolnjujejo z učnim načrtom:
- EKOKVIZ ZA OŠ (biotska raznovrstnost, hrana, odpadki - 12.2.2016 šolsko tekmovanje, 25.3.2016 državno tekmovanje) 
- EKOKVIZ ZA SŠ (biotska raznovrstnost, hrana, odpadki - 4.2.2016 šolsko tekmovanje, 9.3.2016 državno tekmovanje Gimnazija Celje - Center)
- EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje z odpadno KEMS embalažo)
- JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO (zbiranje plastenk za humanitarni namen)
- HRANA NI ZA TJAVENDAN (zmanjšamo količino odpadne hrane) 
- ALTERMED - Celjski sejem, marec 2016 (lokalna pridelava hrane in recepti naših babic)
- BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (mednarodni projekt, ki daje poseben poudarek rastlinam)
- MLADI V SVETU ENERGIJE
- MOJE PRVE VRTNE ŠKARJE (od grmovnic do sadovnjaka)
- LIKOVNO USTVARJANJE (likovni natečaj Zdrav način življenja; likovno ustvarjanje na razpisane natečaje)
- ŠOLSKA VRTILNICA - URBANO VRTNARJENJE
- MLADI POROČEVALCI IN ZNANJE O GOZDOVIH 

B. OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE - izvesti vsaj eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju celotne ustanove:
- zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov
- zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij
- zbiranje papirja

C. IZBIRNA AKTIVNOST - Vodilni tematski sklopi ostajajo odpadki, energija in voda. Drugi sklopi so: trajnostna mobilnost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno. 
Obvezno si izberite en sklop, ki ga boste poglobljeno izvajali skozi celo šolsko leto z učenci, dijaki in ostalimi zaposlenimi v ustanovi. Kot pomoč pri izbiri aktivnosti imate na voljo šifrant. 

I. EKOAKCIJSKI NAČRT - izbrati najmanj eno področje v okviru projekta
A.ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
- Z GIBANJEM IN OPAZOVANJEM RAZISKUJEMO SVET NARAVE OKROG NAS
- MOJE VREDNOTE: PITNA VODA, SVEŽ ZRAK, ZDRAVA HRANA, URAVNOTEŽENI ODNOSI Z NARAVO, BIVANJE V ZDRAVEM OKOLJU
- ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
- ZELIŠČNI VRT SKOZI ZELIŠČARSKI VRTNARSKI DNEVNIK
- TRAVNIŠKE ZDRAVILNE RASTLINE BLIŽNJEGA OKOLJA SKOZI OPAZOVALNI DNEVNIK
- MOJE PRVE VRTNE ŠKARJE (od zeliščnega vrta do sadovnjaka)
- SEMENA - ŠOLSKA VRTILNICA
- PTICE PEVKE V MOJEM KRAJU
- ŽIVALI V NAŠEM VRTEŠKEM IGRIŠČU OD POMLADI DO JESENI 

B. IZVESTI AKTIVNOSTI V DVEH (IZMED TREH) OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV
- ODPADKI - ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah. Vrsto odpadkov in  način zbiranja določi vrtec sam.
- VODA - vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam.
- ENERGIJA -  ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo. Vrtec s programom določi aktivnosti in oblike varčevanja z energijo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam.

C. SODELOVANJE PRI ENEM OD NASLEDNJIH PROJEKTOV:
- EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje z odpadno KEMS embalažo) 
- JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO (zbiranje plastenk za humanitaren namen)
- ALTERMED - Celjski sejem, marec 2016 (lokalna pridelava hrane in recepti naših babic) 
- HRANA NI ZA TJAVENDAN (zmanjšamo količino odpadne hrane) 
- LIKOVNO USTVARJANJE (likovni natečaj Zdrav način življenja; likovno ustvarjanje na razpisane natečaje) 
- BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (mednarodni projekt, ki daje poseben poudarek rastlinam)
- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

II. IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH II. IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PRISTOJBINA 2015/16 - poravnana pristojbina za 2015/16 III. PRISTOJBINA 2015/16 - poravnana pristojbina za 2015/16

Rok za oddajo EKOAKCIJSKEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016:
OŠ/SŠ/CŠOD/DD - 30. oktober 2015
VRTCI - 30. oktober 2015 
FAKULTETE - 30. november 2015

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL