Odgovorno s hrano

ODGOVORNO S HRANO - WE EAT RESPONSIBLY!

Dodano: 2015-10-23 13:21:41
29. in 30. junija 2015 je v okviru programa Ekošola je potekala delavnica, katere osrednja tema je bila hrana, vpliv hrane na naše zdravje in življenjski slog. V mednarodnem projektu sodelujejo še ekošole iz osmih držav.

Pilotni projekt Odgovorno s hrano/We Eat Responsibly! je eden prvih poskusov v EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov programa Ekošola, bodo mladi razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

Gre za mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole  iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Hrvaške. Delavnico sta vodili Aurèle Destrée, vodja programa za varno hrano pri  Glopolis-u in sopredsedujoča pri “European Food Security Group of CONCORD” ter Tereza Čajková, članica Foruma CONCORD za razvoj ozaveščanja in izobraževanja in mednarodna koordinatorica projekta Odgovorno s hrano! We Eat Responsibly!

Na delavnici, ki je potekala v angleškem jeziku, so se mentorji/vodje projektov iz posameznih ustanov (vrtci, OŠ, SŠ, dijaški dom) seznanili s pridelovanjem, predelavo, trgovanjem in uživanjem hrane.  Predstavljeni so bili ključni dejavniki na področju (pre)hrane, ki so manj znani, imajo pa pomemben vpliv na vse globalne izzive, s katerim se sooča človeštvo.  Odgovornost pri hrani se začne že z izbiro živila, ki ga zaužijemo, zato so zelo pomembni odgovori na vprašanja:
Kaj jemo?
Koliko odpadkov nastane pri tem?
Od kje prihaja hrana?
Kdo jo prideluje in predeluje?

Delavnica je potekala v sklopih, kjer je bil predstavljen kritičen pogled in koncept razvoja in trajnostnega razvoja, upravljanje z naravnimi viri, vpliv hrane na ljudi in na planet, kakšne so lahko spremembe v prihodnosti na področju prehranjevanja, odgovorna poraba hrane, metodologija sprememb, in kako te kompetence razvijamo pri mladih.

 Ali poznate pravilne odgovore na spodnja vprašanja?
1. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Sloveniji?
a) 42 kg                             b) 64 kg                                 c) 88 kg
2. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Indiji?
a) 5,2 kg                            b) 18,2 kg                             c) 28,2 kg
3. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju  zemlje vzgajamo govedo?
a) 1 človeka                      b) 3 ljudi                                               c) 6 ljudi
4. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju zemlje pridelujemo krompir?
a) 10 ljudi                         b)20 ljudi                              c)30 ljudi
5. Kolikšno  razdaljo v kilometrih prepotujejo banane iz Costa Rica?
a) 6000 km                       b) 10000 km                        c)14000 km
6. Katera postavka ima največji ogljični odtis?
a)  proizvodnja in predelava          b)embalaža           c)prevoz
7. Koliko odstotkov predelanih živil, vsebuje palmino olje?
a) 20 odstotkov               b)50 odstotkov    c) 80 odstotkov
8. Kolikšen obseg predstavljajo skupna zemljišča, za proizvodnjo palminovega olja na svetu:
a) 1/2 Slovenije               b)3-kratnik Slovenije          b) 6-kratnik Slovenije
9. Kolikšen je odpadek hrane na svetu?
a) petina vse proizvodnje hrane b) ena tretjina vse proizvodnje hrane  c) polovica vse proizvodnje hrane
10. Na svetu obstaja 30.000 različnih rastlin. Koliko različnih vrst jih običajno uporabljamo v prehrani?
a) 30 vrst          b) 300 vrst          c) 3000 vrst

PPT PREDSTAVITEV 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL