Odgovorno s hrano

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO

Dodano: 2016-06-09 07:50:01
Vabimo vas k vseslovenskem okoljsko-humanitarnem projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za nov inkubator. Zbiranje bo potekalo od 22.3. do 22.4.2016.

REZULTATI ZBIRALNE AKCIJE "JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO"

BENKO PLASTENKO

DIDAKTIČNA GRADIVA - Jaz, ti, mi za Slovenijo - Star plastenka za nov inkubator 

PRAVILA IN NAVODILA za sodelovanje:

Kako bo organizirano zbiranje odpadnih plastenk v zbiralnem mesecu
Pravila za sodelovanje na državnem tekmovanju v zbiranu odpadne embalaže - plastenk
Pravila za sodelovanje v nagradnem ustvarjalnem  in raziskovalnem natečaju 
Kriteriji za ocenjevanje

 

 Cilji projekta:

  • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
  • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
  • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
  • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
  • ločeno zbrati čim več plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja,
  • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

→ Zakaj?
- Ker pomagamo novorojenčkom v Sloveniji, v letošnjem letu v Porodnišnici Kranj.
- Ker proizvodnja in potrošnja v EU dvakratno presegata biološke zmogljivosti in razpoložljive naravne vire. Z zapiranjem snovnih tokov ohranjamo naravne vire.

→Kako?
- V slovenskih ekovrtcih, ekošolah, ekofakultetah: z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk PET ter ustvarjalnostjo.

 Nagradni ustvarjalni natečaj v treh starostnih skupinah:
1. vrtec in 1. triada OŠ – SLIKARČKI/IGRALČKI: risanje, pisanje, dramatizacija pesmic ali igric, drugo literarno ali dramaturško ustvarjanje o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi plastenk PET ter izdelavi recikliranih plastenk
2. Druga triada OŠ –USTVARJALCI/IGRALCI: ustvarjanje ali izvajanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov, fotografij itd.) o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk
3. Tretja triada OŠ in srednje šole – SNOVALCI in RAZISKOVALCI:
- ustvarjanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov, fotografij itd.) o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk,
- raziskovanje zapiranja snovnih tokov, še posebej plastenke PET, lahko pa tudi druge odpadne plastične embalaže.
Ustvarjate lahko tudi tako, da združujete in raziskujete različne vrste odpadne embalaže.
Za mentorje in vodje projekta v vrtcih in šolah bo pripravljeno gradivo za interaktivno delo in ozaveščanje o doslednem ločevanju in zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk, zbiranje, predelava, reciklirani izdelki. Najboljši izdelki v posamezni kategoriji bodo nagrajeni. 

 Nagrade za najboljše ustvarjalce:

  • knjižna nagrada 2-krat
  • selfie-stick Huawei 3-krat

 Tekmovanje v zbiranju odpadnih plastenk:
S sodelovanjem komunalnih podjetij bo vsaka ustanova mesec dni zbirala odpadne plastenke PET v posebej nameščene zabojnike za odpadno embalažo. Več odpadnih plastenk kot bo zbranih po slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetij in drugih organizacij, višji bo finančni prispevek DROE Unirec za sofinacniranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici Kranj. 

Za sodelujoče bomo pripravili:

- zabojnik za zbiranje odpadnih plastenk PET (sodelovanje s komunalami)
- izobraževano gradivo o zapiranju snovnih tokov (krožnem gospodarstvu) in doslednem ločevanu odpadne embalaže, izobraževalni plakat s primerov zapiranja snovnih tokov Plastenka za plastenko in recikliran granulat PET, iz katerega se napihe nova plastenka
- predlog didaktičnih iger o doslednem ločevanju odpadne embalaže in zapiranju snovnih tokov. 

Navodila za zbiranje:
Plastenke se lahko zbirajo tudi izven  razpisanega datuma ( 22.3. - 22.4.2016), v 200-litrskih vrečah in jih sami dostavijo na zbirno mesto Dinosa.
-Zaradi tehničnih zahtev na prevzemnem mestu ni možno tehati manjših količin odpadnih plastenk. Najmanjša količina za prevzem so tri 200-litrske vreče odpadnih plastenk.
- Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti popolnoma izpraznjene, stisnjene, če je mogoče, zaprte s pokrovčkom (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine) in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez morebitnih drugih odadkov).
DINOSOVA PREVZEMNA MESTA V SLOVENIJI  

PRIJAVNICA

Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene dosledno in pravilno: popolnoma izprazjene, stisnjene, zaprte nazaj s pokrovčkom (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine) in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez morebitnih drugih odpadkov. Zbirajo se izključno plastenke pijač. Podružnične šole sodelujejo v okviru matične osnovne šole.

 

Šola, ki bo zbrala največ odpadnih plastenk, bo nagrajena.

 Nagrade za šole:
. glavni nagradi: 2-krat talna poslikava, ki jo donira podjetje Eko igrala d.o.o. 

. Z doslednim ločevanjem in organiziranim zbiranjem odpadnih plastenk PET v podjetjih in drugih ustanovah – povabite jih k sodelovanju.

Tudi druga slovenska podjetja, organizacije, ustanove in posameznike vabimo, da se pridružijo vseslovenskemu okoljsko-humanitarnemu projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator in organizirajo ločeno zbiranje odpadnih plastenk PET.    

. Z SMS donacijami prek Rdečega križa Slovenije – opozorite in povabite tudi druge. 

Donacije bomo zbirali tudi z SMS sporočili prek Rdečega križa Slovenije, ključna beseda: INKUBATOR5, številka: 1919 (aktivna od oktobra naprej).

 

Več odpadnih plastenk kot bo zbranih po slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetij in drugih organizacijah, višji bo finančni prispevek DROE Unirec za sofinanciranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici Kranj.

PRIMER ZAPIRANJA SNOVNIH TOKOV

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL