Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2015/2016

Dodano: 2015-12-02 12:07:02
Vsebina letošnjega Ekokviza je biodiverziteta, kakšen je njen pomen za človeka in kako na izgubo biodiverzitete vplivajo odpadki in pridelava hrane. Vse tri teme – Življenjska pestrost, Hrana in Odpadki se med seboj snovno povezujejo.

Če bomo še naprej onesnaževali zrak, vodo in zemljo,
ki nas ohranjata pri živeljenju in nad dajte dobrine,
bomo izgubili biodiverziteto, ki naravi omogoča delovanje.
Takrat nase ne bo rešila nobena denarna vsota."
David Suzuki 

Razpisujemo tekmovanje v ekoznanju za srednješolce
S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljev in staršem predstaviti drugačen pogled na biotsko raznovrstnost, hrano in odpadke.
Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz vseh treh vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo v sreda, 9. marca 2016 na Gimnaziji Celje - Center. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.
Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

UČNO GRADIVO
Biotska raznovrstnost
Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v evropskem in svetovnem merilu, kar je odlično izhodišče za nadaljnji razvoj države. Na našem ozemlju prebiva okoli 24 tisoč rastlinskih in živalskih vrst, ocene vseh potencialnih vrst pa se gibljejo med 45 in 120 tisoč. Poleg tega je v Sloveniji 800 živalskih in 66 rastlinskih endemičnih vrst, ki jih najdemo le pri nas in nikjer drugje na svetu. Prav tako je pestra podzemna biotska raznovrstnost. Vsi ti podatki pa nas uvrščajo med najbogatejša območja Evrope.

Ko govorimo o reševanju planeta, govorimo o biodiverziteti, ker  s tem zajamemo celoten pojem. 
Biodiverziteta: življenje, svet, globalno spreminjanje sveta.
Gre za veliko idejo z dolgo zgodovino. 
Današnja biodiverziteta je sestavljena iz več milijonov različnih bioloških vrst in je rezultat štirih milijard let evolucije. Beseda »biodiverziteta« je sama po sebi dokaj nova. Biodiverziteta je v letu 1985 skrajšano pomenila biološka raznovrstnost in izraz se je ohranil do danes.
Leta 1986 je sledil simpozij o biodiverziteti, kmalu pa tudi knjiga z istim naslovom, katere avtor je Edward Osborne Wilson (https://en.wikipedia.org/wiki/E._O._Wilson), ki velja za očeta biodiverzitete. To je pripomoglo k mednarodnemu sprejetju pojma biološke raznolikosti.
Ko so se politiki, znanstveniki in naravovarstveniki začeli zanimati za stanje planeta in veliko kompleksnost življenja, smo se zelo navezali na naš svet.
Zakaj je toliko govora o biodiverziteti? Preprosto.
Svet je pred relativno kratkim časom začel izgubljati vrste in njihov življenjski prostor z alarmno hitrostjo. Zakaj? Zaradi nas.

Hrana
Vsak od nas na leto odvrže 82 kg hrane. V gospodinjstvu zavržemo približno 24 kg hrane na člana družine. Vzroki so predvsem v slabem načrtovanju obrokov in preveliki količini izdelkov, ki jih kupimo na zalogo in ne porabimo pravočasno. Večkrat pa nimamo ideje kako hrano uporabiti na drug način. Pozabili pa ne bomo tudi na osnovna načela zdravega prehranjevanja in energijsko vrednost hrane.

Danes si vsi želimo biti lepi in zdravi, in resnici na ljubo, za prehrano ter različne lepotne 

Prehrana vpliva na vse vrste obolenj. Telo je občutljivo na vsakodnevno prehrano. Kadar pijete alkohol, vaše telo zelo trpi. Kadar ne jeste kakovostno in pravilno sestavljene hrane, vaše telo spet trpi, kar vam najprej pokaže v obliki utrujenosti, napihnjenosti, brezvoljnosti, zgage, prebavnih težav, glavobolov in podobno. Ker blagih »opozoril« telesa ne prepoznamo, nas začne naše telo opozarjati z resnejšimi »alarmi« v obliki bolezni. Takrat telesu za hip prisluhnemo, odhitimo k zdravniku po recept in vsaj začasno utišamo bolezenske znake.tretmaje, raznovrstne preparate in telovadbo zapravimo zelo veliko denarja. Ko ugotovimo, da en izdelek ne pomaga, nas konkurenca hitro prepriča, da ima izdelek, ki bo odpravil vse naše težave.

V obdobju najstništva telo hitro raste in se nenehno obnavlja. Zato je v danem potrebna zadostna količina kakovostne hrane. Z gradivom, ki je pred vami, želim, da bi začutili pomen učinkovitega in ustreznega prehranjevanja, ki je del zdravega načina življenja. Zato je vzgoja o zdravi prehrani eno glavnih sredstev za doseganje dobrega zdravja, uspešnega izobraževanja in življenja sploh.

 Odpadki
Vsaka stvar, ki je v naravi v prevelikih količinah, je strupena. Po drugi strani pa je še tako strupena snov, ki običajno nenevarne, če jo je v okolju malo. Težava nastane takrat, ko se strupene snovi začnejo kopičiti v organizmu, telo pa jih ni sposobno izločiti.

Količina odpadkov v razvitih državah sicer še vedno narašča, vendar se odnos do odpadkov spreminja. Odpadki namreč niso več nekaj odvečnega, kar spada zgolj na čedalje bolj polna odlagališča, ampak so tudi potencialne surovine, kompost ali gorivo.
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju. Danes ne želimo le zmanjšati količine odpadkov, temveč želimo preprečiti njihovo nastajanje.

TERMINSKI PLAN

AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
gradivo za tekmovanje 7.12.2015 po elektronski pošti, spletna stran
šolsko tekmovanje 4.2.2016 naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 30.1.2015 po elektronski pošti
poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 15.2.2016 po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si 
državno tekmovanje 9.3.2016 Gimnazija Celje - Center

Pravila sodelovanja in tekmovanja
Zapisnik šolskega tekmovanja in seznam dijakov z njihovimi dosežki
Prijavnica na državno tekmovanje
Izjava staršev o sodelovanju dijaka na državnem tekmovanju 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL