Odgovorno s hrano

ODGOVORNO S HRANO!

Dodano: 2016-05-06 13:09:13
V kakšnem okolju in v kakšni družbi si želimo živeti? Kako je to vprašanje povezano z našo hrano?

Vsak dan sprejemamo odločitve, ki vplivajo na nas, naše prijatelje, na ljudi na drugem koncu sveta, na naš planet … Mednarodni projekt Odgovorno s hrano je vodič na potovanju po globalnem sistemu prehranjevanja, ki temelji na naših odgovornih odločitvah in preprostih pozitivnih rešitvah. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov so mladi  v prvem pilotnem letu razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

V projektu poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole  iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Hrvaške. V pilotnem letu je sodelovalo 13 ustanov, katerih mentorji so v učne ure vpeljevali teme o odgovornem prehranjevanju, skupaj z učenci, starši in lokalno skupnostjo pa raziskovali globalni vpliv svojih vsakdanjih odločitev. Okrepili so znanje, veščine in razumevanje povezav med proizvodnjo hrane, družbenimi spremembami, okoljem in kvaliteto življenja. Iskali so rešitve in priložnosti za odgovorne spremembe jedilnikov na ustanovah in domovih.

Projekt se bo nadaljeval tudi v šolskem letu 2016/2017. Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 45 ustanov. Predstavniki ustanov,  so se udeležili  delavnice na Gradu Jable  18. aprila 2016. Na delavnici je dr. Stojan Kostanjevec spregovoril o prehranski pismenosti in zaviralnih dejavnikih. Mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je opisala reševanje viškov hrane v Sloveniji. Mag. Gregor Cerar in Tina Hribar iz programa Ekošola, pa sta predstavila metodologijo izvajanja projekta -7 korakov do prave hrane. Sledila je predstavitev vprašalnikov, navodila za pripravo in izvedbo akcijskega načrta 2016/17 ter predstavitev nadzora, ocenjevanja in poročanja.

Reševanje viškov hrane v Sloveniji - mag. Saša Dragar Milanovič, MKGP, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstavo, lovstvo in ribištvo
Prehranska pismenost - doc. dr. Stojan Kostanjevec, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
Metodologija projekta Odgovorno s hrano/Eat Responsibly! - mag. Gregor Cerar, Tina Hribar, Ekošola 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL