Odgovorno s hrano

RAZGLASILI NAJBOLJŠE NA NATEČAJU MLADI V SVETU ENERGIJE

Dodano: 2016-06-16 11:52:08
V sredo, 15. junija 2016 so se v Informacijskem središču GEN v Krškem zbrali najboljši učenci in dijaki, ki so raziskovali na temo energije.

V Informacijskem središču GEN v Krškem so se zbrali najboljši učenci in dijaki ter njihovi mentorji iz različnih koncev Slovenije, ki so v iztekajočem se šolskem letu raziskovali in ustvarjali na temo energije, elektrike in energetike v okviru projekta »Mladi v svetu energije«. Na zaključni prireditvi so prejeli priznanja in nagrade za najboljše projekte. Z raznolikimi in kakovostnimi deli so strokovno komisijo najbolj navdušili učenci iz Velenja in Leskovca pri Krškem ter dijaki Šolskega centra Celje.

Na natečaj so prejeli več kot 80 različnih izdelkov – od maket, plakatov, risb, predstavitev, energetskih slovarjev in raziskovalnih nalog, skozi katere so mladi predstavili svoje poglede in razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. V natečaju je sodelovalo več kot 400 slovenskih otrok in mladostnikov. Zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:


MALČKI, prva starostna skupina
1.      Osnovna šola Leskovec pri Krškem
2.      Osnovna šola Sveti Jurij
3.      Osnovna šola Raka

GLAVCE, druga starostna skupina
1.      Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
2.      Osnovna šola Raka
3.      II. osnovna šola Žalec

RAZISKOVALCI
, tretja starostna skupina
1.      Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
2.      Biotehniški center Naklo
3.      Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

 

Namen projekta Mladi v svetu energije je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizkoogljični proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. S podajanjem strokovnih in celovitih vsebin si v GEN energiji prizadevamo povečati energetsko pismenost ter spodbuditi mentorje za podajanje sicer kompleksnih in zlasti za mlajše učence dokaj abstraktnih energetskih tem.

Projekt je letos potekal že osmo leto zapored. Sprva je tri leta potekal pod imenom Energetsko varčna šola, ob odprtju interaktivnega centra o energiji in energetiki, Sveta energije, pa so ga nadgradili, vsebinsko razširili ter preimenovali v »Mladi v svetu energije«.

Po podelitvi nagrad so si nagrajenci v Krškem ogledali tudi interaktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so z zanimanjem odkrivali nova spoznanja o električni energiji, energetiki in tehniki.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL