Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2016-2017

Dodano: 2016-09-13 05:55:59
Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2016-2017 razvijal kakovostne vsebine in projekte skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International.

Metodologija sedmih korakov je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu.

V šolskem letu 2015/2016 je bil poudarek na šestem koraku -  Obveščanje, ozaveščanje in vključevanje, ki je eden od ključnih ciljev programa Ekošola.

V šolskem letu 2016/2017 bomo poudarek namenili sedmem koraku - Ekolistini. Ekolistina je izjava o poslanstvu šole, ki je postala Ekošola, na njej naj bodo našteti glavni cilji načrta dela ustanove.

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2016/2017 bo treba izvesti naslednje aktivnosti:
I.   IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, 
      ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2016/2017

OŠ/SŠ/CŠOD/DD/FAKULTETE

I.EKOAKCIJSKI NAČRT:
Pripraviti in izvesti ekoakcijski načrt; vsebine povežite z učnim načrtom. Vsaka ustanova sama določi svoje aktivnosti in jih opredeli kot kratkoroče, srednjeročne in dolgoročne

A. PREDVIDENI PROJEKTI
Izmed navednih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:
- EKOKVIZ ZA OŠ (odgovorno s hrano, znanstveniki zgodovine, krožno gospodarstvo);
- EKOKVIZ ZA SŠ (odgovorno s hrano, krožno gospodarstvo, preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost)
- EKOPAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS)
- KROŽNO GOSPODARSTVO  ali ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO
- HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino odpadne hrane)
- ALTERMED (Celjski sejem, 10.-12.3.2017); Odgovorno s hrano, Zdrava, uravnotežena prehrana in lokalna pridelava)
- ODGOVORNO S HRANO-EAT RESPONSIBLY! (mednarodni projekt devetih evropskih držav, ki je namenjen kritičnem razmišljanju o potrošniših navadah in globalnih vplivih vsakodnevnih prehrambenih odločitev.)
- BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (opazovanje in raziskovanje narave, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
- STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM
- MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)
- LIKOVNO USTVARJANJE (likovno ustvarjanje na razpisane teme)
- ŠOLSKA VRTILNICA (urbano vrtnarjenje)
- MLADI POROČEVALCI 
- ZNANJE O GOZDOVIH

B. OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE
Izvedba vsaj ene ozaveščevalne akcije in ene zbiralne akcije na ravni celotne ustanove:
- zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov,
- zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij,
   zbiranje papirja

C.IZBIRNA AKTIVNOST
Obvezno si izberite en sklop, ki ga boste poglobljeno izvajali skozi vse šolsko leto z učenci, dijaki in zaposlenimi v ustanovi. Kot pomoč pri izbiri aktivnosti  vam je v ekoaplikaciji na voljo šifrant.

II. IZPOLNJENO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČANA PRISTOJBINA ZA 2016/2017

 VRTCI

I. EKOAKCIJSKI NAČRT
Pripraviti in izvesti ekoakcijski načrt.

BIzbrati najmanj eno področje v okviru projekta ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
-
Z IGRO V SVET NARAVE
- ZDRAVO HRANO JEMO, SE GIBAMO IN ZDRAVO ŽIVIMO
- PTICE V MOJEM KRAJU
- ZNANJE O GOZDOVIH - GOZDNA IGRALNICA
- SEMENA IN VRTOVI - ŠOLSKA VRTILNICA
- MOJE PRVE VRTNE ŠKARJE (od zeliščnega vrta do sadovnjaka)

Izvesti aktivnosti v sklopu projekta:
1. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST: opazovanje in razsikovanje narave, spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč, ugotavljanje raznolikosti najahališč, ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Izvajalci projekta so deležni strokovnega gradiva, navodil in priročnika za izvedbo projekta.

ALI

2. KROŽNO GOSPODARSTVO - ODPADKI: ozaveščanje in zbiranje odpadne embalaže: vzpostavitev ločenega zbiranja odpadne embalaže v vašem vrtcu (če še ni vzpostavljeno) ter učenje in ozaveščanje otrok o pomenu in nujnosti pravilnega razvrščanja odpadkov - v vrtcu in doma. 
Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah. Vrsto odpadkov in  način zbiranja določi vrtec sam.

Sodelovati pri enem od naslednjih projektov:
EKOPAKET 
(zbiranje in ustvarjanje z odpadne KEMS)
ALTERMED (Celjski sejem, 10.-12.3.2017); Odgovorno s hrano, Zdrava, uravnotežena prehrana in lokalna pridelava)
HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino odpadne hrane)
LIKOVNO USTVARJANJE (likovno ustvarjanje na razpisane teme)
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

II. IZPOLNJENO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČANA PRISTOJBINA ZA 2016/2017
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL