Odgovorno s hrano

HRANA NI ZA TJAVENDAN 2016/2017

Dodano: 2016-10-25 07:42:50
Ali ste vedeli, da v Sloveniji zavržemo preko 150 tisoč ton hrane, kar pomeni, da jo vsak Slovenec letno zavrže približno 72 kilogramov?


72 kg hrane zavržemo v celotni verigi proizvodnje,  v povprečnem gospodinjstvu pa smo odgovorni za približno tretjino zavržkov (24 kilogramov na prebivalca). Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato bi morali iskati rešitve, da odpadkov ustvarimo čim manj - tudi na področju prehrane.

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane, boste po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni. 

Cilji projekta

 • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadek).                                                                                                             
 • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
 • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.                                               
 • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

VSEBINE IN POTEK PROJEKTA

Ustanove, ki ste v preteklih letih že sodelovale v projektu, lahko nadaljujete svoje aktivnosti iz prejšnjih let ter sledite ciljem, ki ste si jih že postavili. Na ta način boste poskrbeli, da se projekt nadaljuje, zaživi v praksi in prinese pozitivne dolgoročne učinke.

 

VRTCI IN UČENCI PRVE TRIADE
     (1. do 3. razred)
   

Ustanove, ki ste v preteklih letih že sodelovale, lahko nadaljujete z dejavnostmi in cilji, ki ste si jih zastavili v prejšnjih letih.  V letošnjem šolskem letu z ustanov poročate le ob koncu šolskega leta.

                                                          
 • Knjižica Kuhla in snedki

Otroci se bodo na pot raziskovanja problematike zavržene hrane odpravili z glavno junakinjo Kuhlo (lutka iz kuhalnice, ki jo otroci lahko naredijo). Njena posebnost je velik žep, v katerem skriva recepte starih jedi, različne nasvete, namige …  Kuhla bo otroke usmerjala v različne dejavnosti in jim zastavljala naloge. Otroci bodo imeli v knjižici prostor dodati svoje fotografije, risbe, komentarje, rešitve problemov …
Vaše končno poročilo projekta bo pravzaprav knjižica, ki jo boste ustvarili skupaj z otroki in gospo Kuhlo.

 • Meritve hrane

V oddelku/učilnici pripravite projektni kotiček z mizico, kjer boste prek tedna spremljali količino zavržene hrane. Količino zavržene hrane merite ves čas z isto posodo. Pripravite plakat, na katerega boste tedensko prikazovali vrsto in količino zavržene hrane v oddelku ali razredu. Trajanje spremljanja prilagodite interesu otrok. Priporočamo, da plakat razdelite na dneve v tednu in obroke, ki jih boste spremljali npr. malica ter kosilo. Pod obrok narišite/prilepite sliko prazne posode, otroci pa naj pobarvajo količino zavržene hrane za posamezni obrok. Pod pobarvano posodo nalepijo/narišejo živila, ki so jih zavrgli. Na koncu s pomočjo simbola (npr. smeško) ocenijo, koliko hrane so zavrgli. Način merjenja lahko prilagodite starosti otrok.

Kaj boste spremljali?
Malica/kosilo:
Katera hrana največkrat pristane v košu za odpadke? Solata, juhe, kosmiči …? Katere pijačo največkrat zavržete?                                                          
Količina: Spremljajte vso zavrženo količino hrane. Sličice s prazno posodo pobarvajte do nivoja zavržene hrane tistega dne.
Odkrijte vzrok: Zakaj hrana ostaja in se meče stran? Morda otrokom ni všeč okus (slanost, sladkost …) ali hrane ne poznajo – je še niso jedli …
Gradivo za mentorje: Knjižica Kuhla in snedki, Navodila za mentorje, Seminar za mentorje, organizatorje prehrane in kuhinjsko osebje

UČENCI OŠ
     (4. do 9. razred) 

Ustanove, ki ste v projektu že sodelovale, lahko nadaljujete z dejavnostmi in cilji, ki ste si jih zastavili v prejšnjih letih. V letošnjem šolskem letu z ustanov poročate le ob koncu šolskega leta.

 • Dnevnik hrane

Učenci bodo s pomočjo Dnevnika hrane opravljali meritve zavržene hrane, ugotavljali katera hrana se na šoli in doma zavrže največkrat, zbirali bodo recepte babic in dedkov za pripravo jedi iz nepriljubljenih živil, ustvarjali bodo nove recepte, iskali rešitve za zmanjšanje količine zavržene hrane in možnost povečanja priljubljenosti zavrženih obrokov in živil, ter svoje ugotovitve in rešitve predstavili s pomočjo stripov, plakatov, kolažev, fotografij, videoposnetkov (reportaže, oddaje, videospote, intervjuje ..) … Priporočamo, da za namene projekta na ustanovi pripravite tudi poseben projektni kotiček.

Svoje kreativno oblikovane predstavitve in recepte lahko delite na družbenem omrežju Facebook Prispevke za objavo na Facebooku pošljite na: usenicnik.tina5@gmail.com .
Gradivo za mentorje: Dnevnik hrane, Navodila mentorjem, Seminar za mentorje, organizatorje prehrane in kuhinjsko osebje

     SREDNJE ŠOLE

V srednjih šolah lahko izbirate med izdelavo raziskovalne naloge ali videofilma. V projektu lahko sodelujete tudi z obema dejavnostma. Ustanove, ki ste v projektu že sodelovale, lahko nadaljujete z dejavnostmi in cilji, ki ste si jih zastavili v prejšnjih letih, lahko pa izberete katero od spodaj opisanih dejavnosti.

 • Raziskovalna naloga

Tema raziskovalne naloge: »Kako zmanjšati količino zavržene hrane na naši ustanovi?«
Naslov raziskovalne naloge je lahko poljubno izbran, vendar mora naloga obravnavati tematiko zavržene hrane na ustanovi.
Prijava raziskovalnih nalog je mogoča do 28.10.2016. Rok za oddajo raziskovalnih nalog je 28.4.2017.
Pri eni raziskovalni nalogi lahko sodeluje do 5 dijakov.
Raziskovalna naloga naj bo dolga do 30 strani.

Raziskovalna naloga naj vsebuje:

 1. Naslovno stran s podatki: naslov naloge, ime ustanove, ime in priimek avtorjev, ime in priimek mentorja in morebitnega somentorja, letnico in kraj izdelave, znak projekta Hrana ni za tjavendan.
 2. Kazalo.
 3. Kratek povzetek: pregled dela in ključne besede.
 4. Raziskovalne hipoteze.
 5. Vsebina naj bo razdeljena na teoretični in eksperimentalni ali empirični del (potek raziskave, metodološki pristop, analiziranje, ocenjevanje, eksperimentiranje …).
 6. Rezultati naj bodo predstavljeni s pomočjo tabel, grafov in diagramov.
 7. Zaključek: povzemite ugotovitve in podajte možnosti nadaljnjih raziskav.
 8. Literatura in viri.
 9. Priloge - v kolikor jih imate.

Zmagovalne tri raziskovalne naloge, se bodo predstavile na zaključnem srečanju projekta ter na Konferenci koordinatorjev 2017.

 • Video film

Bodite kreativni in pripravite video film z lastnim scenarijem, zgodbo in kostumografijo. Dijaki lahko s pomočjo pametnega telefona, videokamere … izdelajo 1 do 4 minutni film (igra, reportaža, videospot …) na temo zavržene hrane.

 1. Dijaki naj svoje video posnetke naložijo prek osebnega YouTube računa. Ko je film naložen, na usenicnik.tina5@gmail.com  pošljite link s povezavo na film ter svoje podatke: ime avtorjev, ime ustanove, ime mentorja, naslov videa, kratek opis videa in povezava s temo. Video ob oddaji ne sme biti starejši od enega šolskega leta. Video lahko oddate do 28.4.2017.
 2. Dolžina video posnetka ne sme presegati štirih minut.
 3. Vsebina filma naj obravnava temo zavržene hrane.
 4. Kvaliteta videa mora biti HD ali SD.
 5. Video film mora biti originalno delo avtorjev.

Zmagovalni trije filmi, se bodo predstavili na zaključnem srečanju projekta ter na Konferenci koordinatorjev 2017.
Gradivo za mentorje: Navodila za izdelavo raziskovalne naloge, Navodila za izdelavo filma, Seminar za mentorje, organizatorje prehrane in kuhinjsko osebje

 

MOŽNE AKTIVNOSTI ZA VSE UDELEŽENE USTANOVE

Nagradni natečaj Reciklirana kuharija
V okviru projekta »Hrana ni za tjavendan« bomo izvedli nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«, kjer bodo otroci, učenci in dijaki raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in zbirali recepte svojih babic, v katerih so uporabile preostanek živil ali obrokov. Natečaj bo potekal kot ena od dejavnosti projekta, za katero ob izvedbi ustanove dobijo dodatno točko pri končnem ocenjevanju.

NAGRADNI NATEČAJ RECIKLIRANA KUHARIJA
V okviru projekta »Hrana ni za tjavendan« bomo izvedli nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«, kjer bodo otroci, učenci in dijaki raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in zbirali recepte svojih babic, v katerih so uporabile preostanek živil ali obrokov. Natečaj bo potekal kot ena od dejavnosti projekta, za katero ob izvedbi ustanove dobijo dodatno točko pri končnem ocenjevanju.

Oddaja izdelkov: 
Ob oddaji mentor pošlje recept v doc. ali pdf. obliki. Receptu naj bo priložena fotografija/risba/fotostrip jedi in postopek priprave jedi.
Ocenjevanje izdelkov: 
Strokovna komisija bo ocenjevala inovativnost v povezavi z gospodarnostjo, kreativnostjo in strokovno točnostjo.
Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da so udeleženci oziroma njihovi zastopniki, učitelji, profesorji ali starši seznanjeni z natečajem in soglašajo z objavo del. Šteje se, da s sodelovanjem na nagradnem natečaju sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju.

DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE
Vabimo vas, da na ustanovah načrtujete in izvedete Dan brez zavržene hrane (npr. na Tradicionalni slovenski zajtrk izvedete dejavnosti, ki bodo usmerjene k raziskovanju problematike zavržene hrane, načrtovanju jedilnika, izdelavi koledarja sezonskih živil/jedi, pozivu vseh otrok/učencev/dijakov, da se boste s skupnimi močmi trudili, da na ta dan ne zavržete hrane …).

Vabimo vas, da na družbenem omrežju Facebook delite svoje prispevke s fotografijami. Sodelujoče ustanove, ki nam boste na mail usenicnik.tina5@gmail.com poslale prispevek za objavo, boste pri zaključnem ocenjevanju nagrajene z dodatno točko.

Vabimo vas, da na družbenem omrežju Facebook delite svoje prispevke s fotografijami. Sodelujoče ustanove, ki nam boste na mail usenicnik.tina5@gmail.com poslale prispevek za objavo, boste pri zaključnem ocenjevanju nagrajene z dodatno točko.

DELAVNICA ZA MENTORJE PROJEKTA TER ORGANIZATORJE PREHRANE IN KUHINJSKO OSEBJE 
23.11.2016 bo izvedena prva delavnica
za mentorje projekta, kjer bodo predstavljene letošnje novosti projekta, izmenjava dobrih praks, krajše predavanje in delavnica.

Februarja bomo pripravili drugo delavnico, kjer se bodo srečali mentorji, organizatorji prehrane in kuhinjsko osebje iz sodelujočih ustanov, si izmenjali izkušnje, izvedli različne praktične aktivnosti, ki jim bodo pomagale pri izvedbi projektov. 

NAGRADE ZA ZMAGOVALNE EKIPE
Vaš trud in trud vaših ekip bomo tudi nagradili. Nagrade smo pripravili za vse tri starostne skupine, in sicer:
VRTCI IN UČENCI PRVE TRIADE
1. mesto: 1 x izlet po izboru v Sloveniji (v vrednosti 500 evrov/izlet)

2. mesto: 1 x Lidlovi darilni boni v vrednosti 100 evrov
3. mesto: 1 x Lidlovi darilni boni v vrednosti 50 evrov
UČENCI OŠ
1. mesto: 1 x izlet po izboru v Sloveniji (v vrednosti 500 evrov/izlet)

2. mesto: 1 x Lidlovi darilni boni v vrednosti 100 evrov
3.mesto: 1 x Lidlovi darilni boni v vrednosti 50 evrov
SREDNJE ŠOLE
Raziskovalne naloge:
1. mesto: 1 x izlet po izboru v Sloveniji (v vrednosti 500 evrov/izlet)

2. mesto: 1 x Lidlovi darilni boni v vrednosti 100 evrov
Video film:
1. mesto: 1 x izlet po izboru v Sloveniji (v vrednosti 500 evrov/izlet)

2. mesto: 1 x Lidlovi darilni boni v vrednosti 100 evrov
Zmagovalni recepti v natečaju Reciklirana kuharija: praktične nagrade po izboru organizatorja (nagrade za 3 najboljše recepte v vrednosti 30 evrov).
Vsak mentor iz zmagovalnih šol prejme Lidlov darilni paket v vrednosti 15 evrov (na vsako zmagovalno šolo).

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL