Odgovorno s hrano

PRVA DELAVNICA PROJEKTA HRANA NI ZA TJAVENDAN

Dodano: 2016-12-06 11:08:37
V sredo, 23. novembra 2016 je v prostorih Lidl Slovenija potekala prva delavnica projekta Hrana ni za tjavendan, ki se ga je udeležilo 47 predstavnikov iz 35 ustanov. Skupno se je v projekt vključilo 87 ustanov.

Projekt »Hrana ni za tjavendan«  je namenjen  izobraževanju in iskanju rešitev o odgovornem ravnanju s hrano, zmanjševanju  in preprečevanju nastajanja zavržene hrane. Pomembno je razmišljati o okoljskih, družbenih in ekonomskih problemih povezanih z zavrženo hrano,  spoznavati pravilne načine shranjevanja živilskih  izdelkov, pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane ter spodbuditi praktično uporabo še neuporabljene hrane. 

 Udeleženci so v prvem delu poslušali predavanje mag. Saše Dragar Milanovič, glavne tržne inšpektorice iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.  Predstavila je svetovne potrebe po hrani, kako v Republiki Sloveniji ravnamo z viški hrane ter kakšna je ureditev doniranja hrane v Zakonu o kmetijstvu. Osredotočila se je na dosedanje izkušnje razdeljevanja hrane, predstavila  je sklep Vlade o razdeljevanju viškov že pripravljene hrane iz kuhinj javnih zavodov humanitarnim organizacijam za socialno šibke skupine prebivalstva, podatke o odpadni hrani, ter predloge reševanja viške hrane ter kakšna je naloga družbe, za zmanjšanje viškov hrane. Po zaključku predavanja so udeleženci v razpravi izpostavili kako rešujejo viške hrane  v posameznih ustanovah, in kaj lahko delajo, da ne bodo v kazenskem postopku.

V nadaljevanju je vodja projekta Hrana ni za tjavendan, Tina Hribar, predstavila novosti in aktivnosti  pri tem projektu. Vrtci in prva triada OŠ, bodo s pomočjo lika gospe Kuhle in gospoda Polentnika izpolnjevali dnevnik. Med aktivnosti povezanih s hrano, bodo lahko na primer spoznavali delo kmetov, prodajalcev in kuhinjskega osebja, izdelovali in poslikavali predpasnike, pripravljali pogrinjke, spoznavali sezonske jedi iz šolskega vrta, merili zavržene hran … Podobne aktivnosti  lahko izvajajo tudi v drugi in tretji triada, kjer bodo lahko ustvarili tudi šolski projektni kotiček, raziskovali od kod so prišla živila, ki so na krožniku, prepoznavali  živila z zavezanimi očmi, odkrivali kam gre hrana, ki ostane na krožniku, spoznavali  pravilno shranjevanje živil ali s pomočjo dnevnika merili zavrženo hrano na ustanovi. Srednješolci bodo raziskovali in pripravili raziskovalne naloge na temo: »Kako zmanjšati količino zavržene hrane na naši ustanovi?« ali pa pripravili video film z lastnim scenarijem, zgodbo in kostumografijo na temo zavržene hrane.

V drugem delu delavnice  sta  bila predstavljena primera dobre prakse iz Vrtca  Otona Župančiča Slovenska Bistrica (Petra Venguš) in OŠ Zadobrova (Špela Mušič). Obe ustanovi sta lani sodelovali pri projektu Hrana ni za tjavendan in osvojili prvo mesto v svoji kategoriji. Predstavili sta, kako so se lotili projekta, kakšne cilje so si zadali na začetku, kako so vključevali otroke in učence ter tudi starše in do kakšnih ugotovitev so prišli ob koncu projekta.

Zaključni drugi del je bil namenjen delavnicam, kjer so vsi udeleženci z zavezanimi očmi ugotavljali koliko sestavin je bilo v posameznih vzorcih in odkrivali posamezne sestavine. Poizkušali so tri različne smutije, kjer so  ugotavljali barvo  in sestavine. V drugem delu delavnice pa so izdelovali  semenske bombe iz gline, prsti ter semen, vermikompostiranje, ki se ga lahko uporabi v razredu in kasneje na prostem.

Predstavitve:
Navodila za izvajanje projekta - Tina Hribar, program Ekošola
Donacija hrane - mag. Saša Dragar Milovanovič, MKPG

Predstavitev primera dobre prakse Hrana ni za tjavendan
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Petra Venguš
OŠ Zadobrova, Špela Mušič

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL