Odgovorno s hrano

EKO-PAKET

Dodano: 2011-01-05 11:52:05
V okviru projekta Eko-paket so vsi slovenski ekovrtci in ekošole prejeli brošuro »Kartonska embalaža za mleko in sokove (KEMS) - kdo, kaj, kam in kako?«

V njej je opisana življenjska pot KEMS, vključno z opisom njenih sestavnih materialov in načini recikliranja. Brošura predstavlja koristen didaktični pripomoček, s pomočjo katerega boste lahko mentorji usmerjali učence in dijake pri njihovih aktivnosti na področju odgovornega ravnanja s KEMS v šolah in pri pripravi kreativnih predlogov za nagradni natečaj.


Brošura »Kartonska embalaža za mleko in sokove. Kdo, kaj, kje, kako?«

V okviru projekta Eko-paket želimo čim bolj podpirati delo mentorjev, zato pripravljamo informativno-izobraževalna in ozaveščevalna gradiva, ki jih je mogoče uporabiti pri spodbujanju in usmerjanju učencev in dijakov na področju odgovornega ravnanja s kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS). Zato smo v letošnjem šolskem letu pripravili brošuro z naslovom »Kartonska embalaža za mleko in sokove (KEMS) - kdo, kaj, kam in kako?«. Pri zasnovi brošure smo upoštevali predloge in komentarje mentorjev o delu z mladimi pri ravnanju s KEMS in projektu Eko-paket v preteklih letih. V njej je podrobneje predstavljena življenjska pot KEMS: pridobivanje sestavnih materialov, sestava KEMS, polnjenje KEMS, uporaba KEMS, pravilno ravnanje z izpraznjeno KEMS, načini recikliranja KEMS in drugo.

S tem smo dopolnili ozaveščevalni plakat »Kako odgovorno ravnam s KEMS«, ki smo ga oktobra letos razdelili udeležencem nacionalne konference na Brdu pri Kranju. Tisti zavodi, ki ga niste prevzeli na nacionalni konferenci, ste plakat prejeli skupaj z brošuro. Plakat in brošura (vse strani skupaj in po posameznih straneh) o KEMS sta na voljo na spletnih mestih www.eko-paket.si (rubrika 'Znanje o KEMS') in www.ekosola.si, da si ju lahko po potrebi dodatno natisnete.

 

Kontakt za dodatne informacije:

Tomaž Pajnič, vodja tematskega sklopa »odpadki«
e-naslov: tomaz.pajnic@ekosola.si ali info@eko-paket.si
telefon: 041-349 -350 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL