Odgovorno s hrano

MEDNARODNA KONFERENCA O ODGOVORNEM RAVNANJU S HRANO IN DRUGI PRIMERI DOBRIH PRAKS PROGRAMA EKOŠOLA

Dodano: 2017-01-13 10:09:41
V Dijaškem domu Ivana Cankarja je potekala mednarodna Konferenca o odgovornem ravnanju s hrano in s predstavitvami primerov dobrih praks.

V četrtek, 15. decembra 2016 je v Dijaškem domu Ivana Cankarja potekala mednarodna Konferenca o odgovornem ravnanju s hrano in s predstavitvami primerov dobrih praks. Konference se je udeležilo 81 udeležencev iz 51 ustanov.

Uvodni pozdrav je imel nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar, ki je nato besedo predal mag. Saši Dragar Milanović, glavni republiški inšpektorici za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. V nagovoru je izpostavila pomembnost odgovornega ravnanja s hrano, še posebej z vidika zavržene hrane in ukrepov, ki jih na tem področju pripravlja in že tudi izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sledilo je predavanje »Učenje za odgovorno prehranjevanje (v globalnem kontekstu) in kako hrana na naših krožnikih lahko spreminja svet, ki sta ga vodili Tereza Čajkova iz Češke in Andrea Bullivant iz Velike Britanije.
Nato je besedo prevzel še Josip Gregac, ki je predstavil način dela in izvajanje aktivnosti v okviru projekta Odgovorno s hrano (Mi jedemo odgovorno) na Hrvaškem in kako motivirati različne deležnike za pridobivanje novih znanj o odgovornem ravnanju s hrano.

Sledile so si predstavitve primerov dobrih praks:

Moj kotiček je lahko vrtiček - Peter Pucelj, Vrtec Jelka
Lokalna samooskrba na OŠ Puconci - Melita Ficko Sapač, Nina Sever, OŠ Puconci
Nazaj h koreninam (lokalno nad globalno) - Jolanda Ziherl Sajko, Simon Gračner, Biotehniška šola Maribor
Odgovorno ravnanje s hrano na OŠ Martina Krpana - Anja Janežič, OŠ Martina Krpana
Zmanjšanje količine zavržene hrane - Tjaša Vevoda, OŠ Roje
S timskim delom do zmage pri projektu Hrana ni ta tjavendan - Špela Mušič, OŠ Zadobrova 
Živim zdravo - Natalija Vahčič, OŠ Artiče
Zelemenjava - Barbara Švarc Fajdiga, OŠ Brinje Grosuplje
V DIC-u odgovorno ravnamo s hrano - Nataša Kuhelj Rožanc, Dijaški dom Ivana Cankarja
Metode zmanjševanja zavržene hrane - Polona Bastič, OŠ Vojnik
Šolski eko vrt OŠ Roje – umirja, pomirja in skrbi za domišljijo - Lucija Kodrca, OŠ Roje
Samopostrežni kotiček in zdrava prehrana - Vesna Fujs, SŠ Domžale
Projektno in sodelovalno učenje v zunanjem okolju kot temelj vzgoje za trajnostni razvoj na OŠ Domžale  - Katarina Vodopivec Kolar, OŠ Domžale
Ko odpadki zaživijo – ponovna uporaba odpadkov - Rok Škufca, Gimnazija Ledina
Vpeljava eko vsebin v pouk matematike - Polona Kikelj, SPSŠB Ljubljana
Smeti, kje imate svoj dom - Nataša Mihelič, Vrtec Jelka
Izdelava maket iz odpadne tetrapak embalaže pri likovnem snovanju v gimnaziji - Mihaela Gregorc, Gimnazija Ledina
Eko učila - Petja Pompe Kreže, OŠ Log-Dragomer
Predelava oblačil - Bernarda Klemenc, SPSŠB Ljubljana
Uredimo si šolo in njeno okolico - Apolonija Lipovšek, ICP Maribor
V babičini kuhinji - Anica Maček Intihar, OŠ Log-Dragomer
Ekologija pri pouku angleškega jezika - Manca Omahen Majnardi, SPSŠB Ljubljana
Učne ure okoljske vzgoje - Sabina Lepen Narić, Gimnazija Jožeta Plečnika
Bogata zakladnica ekodejavnosti OŠ Lesično skozi 20 let okoljske vzgoje - Mateja Polutnik Koprivc, OŠ Lesično
Trajnostni razvoj pri pouku kemije in biologije - Lea Janežič, SPSŠB Ljubljana
Primeri upravljanja z voznim parkom za zmanjšanje porabe goriva – Andrej Prašnikar, SPSŠB Ljubljana
Nevarne snovi - Tatjana Duh, Vrtec Pobrežje, Maribor
Odmori v OŠ – zdravo preživljanje odmorov - Vanja Majcen, OŠ Ljudski vrt Ptuj

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL