Odgovorno s hrano

HUMANITARNA IN FINANČNA PRAKSA NAMENSKIH ZBIRALNIH AKCIJ JE OGROŽENA!

Dodano: 2017-04-25 11:47:01
Predlagane spremembe Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov bodo omejile dosedanjo dobro prakso

in onemogočile možnost odprodaje odpadnih materialov iz zbiralnih akcij v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Zbiralne akcije različnih odpadnih materialov po slovenskih vzgojnih in izobraževalnih ustanovah, imajo pomemben vzgojni, izobraževalni, okoljski, humanitarni in finančni učinek. Če bo sprejete predlagane spremembe uredbe, bodo po slovenskih vrtcih, šolah, fakultetah in drugih ustanovah sicer lahko še zbirali odpadne materiale, vendar jih bodo morali predati izključno komunalnim podjetjem. Ne bodo jih mogli odprodati družbam, ki jih lahko od ustanov odkupijo po tržnih cenah ter nadalje poskrbijo za njihovo predelavo.

Z dosedanjimi dobrodelnimi in ozaveščevalnimi akcijami zbiranja odpadnih materialov, kot so odpadni papir, odpadne plastenke, plastični pokrovčki, tonerji in kartuše, odpadna električna in elektronska oprema in drugi, ne bomo mogli več zbirati finančnih sredstev za namenske sklade vrtcev in šol. Enako velja za vsa interesna in prostovoljna društva.

Če želite izraziti svoje nasprotovanje k predlaganim spremembam, lahko to storite na naslov gp.mop@gov.si do 3. maja 2017.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL