Odgovorno s hrano

TRIDESET LET PROGRAMA MODRA ZASTAVA

Dodano: 2017-05-15 20:26:28
4.5.2017 - Modra zastava je mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin. Na podelitvi so sodelovali tudi učenci ekošol OŠ Marije Vere, OŠ Domžale, OŠ Roje in OŠ Dragomelj.

V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 23. razpis za Modro zastavo, mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Modro zastavo pa lahko pridobijo marine in kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjijo skozi okoljski menedžment. Kriteriji programa Modra zastava so razvrščeni v štiri (4) kategorije:

  • Kvaliteta kopalne vode,
  • Okoljska vzgoja in informiranje,
  • Okoljsko upravljanje in
  • Varnost ter storitve. 

Modro zastavo, kot znak okoljske kakovosti in varnosti, marine in kopališča prejmejo za obdobje enega leta, zato se morajo vsako leto znova potruditi, da zadostijo vsem zahtevanim kriterijem in v času, ko v marinah in na kopališčih plapola Modra zastava, to kakovost tudi nadzirajo in zagotavljajo raven storitev za katere so se zavezali v razpisu. Izvajanje pravil in zahtev preverjajo poleg potrošnikov/uporabnikov tudi nadzorniki DOVES-a in FEE-ja ter upravljalce in javnost opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti, sicer lahko Modro zastavo – znamenje kakovosti – izgubijo.

Mednarodna komisija programa Modra zastava je na podlagi predloga Nacionalne komisije za Modro zastavo Sloveniji za leto 2017 potrdila 15 modrih zastav. V svetu je v 47 državah vsako leto podeljenih preko 4.266 Modrih zastav in število se iz leta v leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine Modra zastava pomeni dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter »zelenega turizma«. Modro zastavo pridobijo marine in naravna kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjajo.

SLOVENSKI DOBITNIKI MODRIH ZASTAV ZA LETO 2017
V Občini Piran:
1.Javno podjetje Okolje Piran, Centralna plaža Okolje Portorož
2. Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka Strunjan
3. Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Naravno kopališče Meduza Portorož
4. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan
5. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče St. Bernardin 
6. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Vile Park Bernardin
7. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija

V Občini Izola:
8. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Simonov zaliv Izola 

V Občini Ankaran
9. Rdeči križ Slovenije, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič           

V Mestni občini Koper:
10. Komunala Koper d.o.o., Naravno kopališče Mokra Mačka 

V Občini Radovljica:
11. ŠOBEC - turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer 

V Občini Bled:
12. Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (16. Modra zastava)

Dobitniki Modrih zastav 2017/2018 za marine so:
13. Marina Portorož d.d. 
14. Porting d.o.o., Marina v Izoli
15. Marina Bernardin, Hoteli Bernardin d.d. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL