Odgovorno s hrano

NAGRADNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE PRIMERE DOBRIH PRAKS O URE in OVE

Dodano: 2017-11-28 13:13:17
8.5.2017 - Razpisujemo natečaj za najboljše primere dobrih praks o učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivih virih energije (OVE).

 

V programu Ekošola spodbujamo mreženje in prenos znanja, izkušenj in informacij najboljših okoljskih praks z različnih tematskih področij. S tem namenom letos razpisujemo nagradni natečaj za najboljše primere dobrih praks s področij učinkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE).

Predstavite projekt o URE ali OVE, ki ste ga izvedli v vaši ustanovi in ki je pripomogel k boljšim rezultatom, prihranku energije, novostim, izboljšanemu procesu dela, sodelovanju s starši, lokalno skupnostjo ali drugimi društvi! Morda ste razvili nov didaktični pripomoček ali izvedli posebno učno uro?

Opišite vaš primer o URE ali OVE, ki je zaradi načina dela, rezultatov ali pridobljenih izkušenj navdih in pomoč drugim ustanovam pri načrtovanju podobnih projektov v prihodnje.
 

Predstavite lahko primer URE ali OVE iz letošnjega ali lanskega šolskega leta. Uvrstite ga v eno izmed štirih kategorij:

  • Učenci v osnovnih šolah
  • Dijaki v srednjih šolah
  • Učitelji na osnovnih šolah – primer dobre učne ure
  • Profesorji na srednjih šolah – primer dobre učne ure

Vabimo vas, da primer na kratko opišete v OBRAZCU in nam ga pošljete do 30. 6. 2017 na naslov info@ekosola.si.

Prav tako bomo izbrali primere, ki jih boste lahko predstavili na jesenski konferenci koordinatorjev programa Ekošola in prenovljeni spletni platformi, EKOSKLADovnica, ki bo zaživela jeseni.

 

Projekt podpira Eko sklad
Slovenski javni okoljski sklad

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL