Odgovorno s hrano

XI. SREČANJE KOORDINATORJEV VRTCEV SLOVENIJE

Dodano: 2017-06-23 08:54:47
V četrtek, 25. maja 2017 je v Velenju potekalo XI. srečanje koordinatorjev ekovrtcev. Letošnjega srečanja se je udeležilo več kot 150 predstavnikov ekovrtcev iz vse Slovenije.

Srečanje se je pričelo v prijetnem vzdušju, saj se je udeležencem konference predstavil pevski zbor vzgojiteljic Vrtca Velenje, ki so v uvodu zapele himno rudarjev. Udeležence je pozdravila tudi podžupanja mestne občine Velenje Breda Kolar, ki je izrazila zadovoljstvo ob velikem številu udeležencev in  poudarila, da so okoljske vsebine pomembne za predšolsko vzgojo.

Udeleženci so se seznanili s pomenom pridobivanja temeljnih izkustev in znanj o naravi skozi otrokove dejavnosti, ki temeljijo na opazovanju in eksperimentalno raziskovalni dejavnosti. Kulturni program ob dogodku so pripravili otroci Vrtca Velenje.

V ospredju srečanja je  bili izpostavljeni primeri dobre prakse skozi izpeljavo projektne teme »S KRTKOM LIGIJEM RAZISKUJEMO VELENJE«, ki so jih predstavile strokovne delavke Vrtca Velenje.  Projekt je bil razdeljen na štiri podteme, ki so jih  povezovale v skupne projekt in hkrati vsebovali značilnosti za posamezno temo. Krožno gospodarstvo-odpadki,  Zdravo jemo, se gibamo in zdravo Živimo, Odgovorno s hrano, Znanje o gozdovih – gozdna vrtilnica, Semena in vrtovi – šolska vrtilnica. Rezultate projektov so zbrali v zbornih prispevkov, ki so jih prejeli vsi udeleženci srečanja

Osrednje dogajanje je bilo namenjeno ekoakcijskemu načrtu za ekovrtce v šolskem letu 201/2018 in didaktičnim pristopom naravoslovnih vsebin. Tematski sklopi omogočajo spoznavanje narave, razvijanje otrokovih sposobnosti za aktivno in ustvarjalno vključevanje v okolju v katerem živijo, vključujoč družbeno okolje ter privzgajanje naravnega življenjskega ritma in sloga v sožitju z naravo. Cilje tematskih sklopov, postopke in metode dela za doseganje projektnih ciljev določi vrtec. Podteme posameznega tematskega sklopa določi vsak vrtec oz. enota, upoštevajoč svoje okolje v katerem živijo in delajo ter vključijo vsa področja dejavnosti od gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Pri izvajanju posameznih tematskih sklopov je zaželeno vključevanje staršev otrok.

Predlagani tematski sklopi omogočajo načrtovanje aktivnosti, da bi lahko vsak otrok v ekovrtcu  postal aktiven soudeleženec dogajanja v okolju in tako deležen kompleksne vzgoje, da bi se naučil živeti v sozvočju z naravo.

Katarina Kafadar iz Eko Sklada, mreža ENSVET, ki je udeležencem predstavila možnosti sodelovanja vrtcev in šol z mrežo ENSVET ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko Sklad, slovenski okoljski javni sklad.  Poleg ugodnih posojil, subvencij in ozaveščanja Eko Sklad izvaja tudi brezplačna energetska svetovanja za občane in javne ustanove. Program energetskega svetovanja ENSVET omogoča brezplačne strokovne nasvete in razgovore o naložba v URE ter OVE.

Tina Hribar je predstavila sedem korakov odgovornega ravnanja s hrano. 

V drugem delu srečanja so si udeleženci  ogledali  razstavo izdelkov posameznih enot Vrtca Velenja ter  spoznali Pozojevo grajsko pot okoli Velenja. 

Predstavitev projekta " V svetu narave načrtujemo naravoslovne vsebin in aktivnosti, ki povezujejo rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo".

S krtkom Ligijem raziskujemo Velenje
Ekoakcijski načrt za vrtce v šolskem letu 2017/2018
Osnovne usmeritve za uspešno izvajanje ekoakcijskega načrta za šolsko leto 2017/2018 
Elementi ekoakcijskega načrta in poročila o realizaciji ekoakcijskega načrta za šolsko leto 2017/2018
Eko Sklad, Slovenski okoljski javni sklad, program ENSVET
Odgovorno s hrano - predstavitev mednarodnega projekta 
Zbornik

    

Projekt podpira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL