Odgovorno s hrano

ZAKLJUČEN NATEČAJ "MLADI V SVETU ENERGIJE" 2017

Dodano: 2017-06-19 13:11:33
12. junij 2017 - V Informacijskem središču GEN v Krškem je potekala zaključna prireditev projekta "Mladi v svetu energije", kjer so bili nagrajeni najuspešnejši projekti.

Najuspešnejši učenci in dijaki ter njihovi mentorji iz vse Slovenije, ki so v okviru natečaja »Mladi v svetu energije« raziskovali in ustvarjali na temo elektrike in energetike, so prinesli svoje raznolike izdelke. Na zaključni prireditvi so prejeli priznanja in nagrade za 14 najboljših projektov. Strokovno komisijo so s kakovostnimi projekti najbolj navdušili učenci iz Ptuja, Ljubljane, Celja ter dijaki iz Kamnika.

Na natečaj, ki poteka že deveto leto zapored, so organizatorji prejeli več kot 374 različnih izdelkov –makete, plakate, risbe, predstavitve in odlične filme, skozi katere so mladi predstavili svoje poglede in razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Električna energija jih namreč, kot so pokazali, povezuje, poganja in vodi v svetlo prihodnost.

V natečaju je sodelovalo več kot 690 slovenskih otrok in mladostnikov iz 52 ustanov. Prijavljeni projekti in izdelki so vsako leto bolj kakovostni, zato so si tokrat nekatere šole zmagovalna mesta delile.

Štirinajst najboljših projektov v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:

MALČKIprva starostna skupina (1.-3. razred OŠ) 

 1 OŠ Ljudki vrt Ptuj, POŠ Grajena
 2 OŠ Sveti Jurij
 3 OŠ Šturje, Ajdovščina
 3  OŠ Trebnje, POŠ Dobrnič


GLAVCEdruga starostna skupina (4.-9. razred OŠ)

 1 OŠ Koseze
 2 OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, POŠ Bočna
 2 OŠ Franceta Bevka Tolmin
 2 OŠ Šentvid
 3 OŠ Sveti Tomaž
 3 OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan


RAZISKOVALCI
tretja starostna skupina (8., 9. razred OŠ ter SŠ)

 1  Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik
 1 OŠ Lava
 2 OŠ Franceta Bevka Tolmin
 3 OŠ Frana Kranjca Celje


Po podelitvi nagrad so si nagrajenci v Krškem ogledali interaktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so tudi predstavili in razstavili svoje izdelke.

Namen projekta Mladi v svetu energije je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizkoogljični proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. S podajanjem strokovnih in celovitih vsebin želijo v GEN energiji krepiti energetsko pismenost ter spodbuditi mentorje za podajanje sicer kompleksnih in zlasti za mlajše učence dokaj abstraktnih energetskih tem.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL