Odgovorno s hrano

MEDNARODNA KONFERENCA KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 2017/2018

Dodano: 2017-11-28 13:13:00
Mednarodna konferenca koordinatorjev bo potekala v ponedeljek, 18. septembra 2017 v Kongresnem centru Thermana Laško. Udeležba na konferenci je brezplačna. Zadnji dan prijave je ponedeljek, 11. september 2017.

PROGRAM KONFERENCE 
Kongresni center Thermana Park Laško, 18. september 2017

PRIJAVNICA 

Udeležba na konferenci je brezplačna in se je lahko udeleži iz vsake ustanove neomejeno število udeležencev. Prijave sprejemamo vključno do ponedeljka, 11. septembra 2017 na elektronski naslov info@ekosola.si

Vabljeni!

7.30 - 8.15  Sprejem udeležencev                                                       

8.30 - 8.45

Uvodni pozdravi:
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Stane Bizjak, Društvo DOVES - FEE Slovenia                    
Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola             
8.45 - 9.20 Podelitev Zelenih zastav za šolsko leto 2016/2017
9.20 - 10.20 Moč skupnega sodelovanja - Irena Potočar Papež
10.20 - 10.35 Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom Odgovorno s hrano
(Mednarodni posvet, 10.5.2018, Hotel Radin Radenci)
Dane Katalinič, Jasmina Fašalek Paldauf, Janja Kiselak, Lidija Mohor, Zdenka Mesarič
10.35 - 11.00

ODMOR

10.35 - 11.00

Tržnica primerov dobrih praks (dvorana GALA)*

10.35 - 11.00  Podelitev nagrad za šolsko leto 2016/2017:
- Šolska VRTilnica /Zelene kocke
- Ekobranje za ekoživljenje
- Trajnostna mobilnost
11.00 - 11.45 Predstavitev nove spletne aplikacije
11.45 - 12.45 OKROGLA MIZA
Kako z mladimi o okolju in z okoljem v Sloveniji in drugih državah?
Gostje:
Josip Gregac, UDRUGA LIJEPA NAŠA,Hrvaška
Aleksandra Mladenović, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, Srbija, nacionalna koordinatorica programa Ekošola v Srbiji
Jan Kulenović, Inkubator društevnih inovacija "MUNJA", BiH
Dane Katalinič, koordinator za vrtce programa Ekošola
Tomaž Pajnič, koordinator za OŠ programa Ekošola
mag. Darja Silan, koordinatorica za SŠ programa Ekošola
13.00 - 13.45 ODMOR

13.00 - 13.45

Tržnica primerov dobrih praks (dvorana GALA)*

13.00 - 13.45 Podelitev nagrad za šolsko leto 2016/2017:
- Znanje o gozdovih (LEAF)
- Mladi poročevalci
- Biotska pestrost
13.45 - 14.00 Eko sklad in mreža energetskih svetovalcev ENSVET, mag. Darja Kunovar, Eko sklad
14.00 - 15.00 Predstavitev projekta Odgovorno s hrano
15.00 - 15.30 Program dela v šolskem letu 2017/2018  in predstavitev projektov
Hrana ni za tjavendan
- Misija: Zeleni koraki
- Star papir zbiram, prijatelja podpiram
- Mladi poročevalci
Drugi projekti: Eko paket; Biotska raznovrstnost; Znanje o gozdovih; Šolska VRTilnica; Mladi v svetu energije; Jaz, ti, mi za Slovenijo; Ekobranje za ekoživljenje;
15.30 - 16.00 KOSILO
      16.15 Zaključek konference

 

10.35 - 11.00

13.00 - 13.45

  

   

Tržnica primerov dobrih praks (dvorana GALA)*

Iščem novega lastnika - Smiljana Adamič, Gimnazija
Celje - Center
Uporaba odpadnega materiala v OŠ - Vanja Majcen, OŠ Ljudski
vrt Ptuj, podružnica Grajena
Obnova učilnice - Manca Gorup, OŠ Notranjski odred Cerknica
Ekskurzija v Svet energije v Krškem in Zagreb - Karmen
Koprivec, SŠ Domžale
Ustanovitev učnega podjetja - Manja Ferme Rajtmajer,
Ekonomska šola Celje
Zelena watt - Jure Ausec, Biotehniški center Naklo
Pojte, pojte drobne ptice (galerija v krošnjah dreves) - Marjana Šmigoc, CUDV Draga
Gozd - vir energije - Danica Centrih, Gimnazija Celje-Center
Kisline v naravi in v prehrani - Danica Centrih, Gimnazija Celje - Center
Medvrstniški odnosi na Gimnaziji Celje - Center, Danica Centrih, Gimnazija Celje - Center
Kaj vem o žvečilnem gumiju - Smiljana Adamič, Gimnazija Celje Center
Od odpadnega materiala do uporabnih iger skozi delavnice na eko dnevu - Katja Mejač, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Kreativnost pri izdelavi družabnih iger iz odpadnih in naravnih materialov - Klara Trkaj, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Videokonferenca "Global Alernative Energy debate" - Alenka
Pavlin, Ekonomska šola Celje
Maketa hitroelektrarne - Lidija Leskovšek, ŠC Celje, SŠ za
strojništvo, mehatroniko in medije
Voda je vir življenja - pomanjkanje pitne vode - Natalija Vahčič,
OŠ Artiče
S krtkom Ligijem raziskujemo Velenje -  Maja Skaza, Vrtec Velenje
Odgovorno s hrano, Zdenka Resnik, Bernarda Kričej, SŠ Zagorje
Naš razred je eko ("Buča ali odgovorno ravnajmo s hrano") - Tina Brodnjak Kokot, OŠ Gorišnica
Dan šole v eko podobi - Andreja Kolarič, OŠ Gorišnica
Reciklirani izdelki v OPB - Irena Forštnarič, OŠ Gorišnica

                                         

 

Projekt podpira Eko sklad
Slovenski javni okoljski sklad
    

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL