Odgovorno s hrano

SREČANJE KOORDINATORJEV SREDNJIH ŠOL

Dodano: 2017-10-23 09:51:45
Vabimo vas na izobraževalno srečanje koordinatorjev srednjih šol, ki bo 8. novembra 2017.Vljudno vabljeni!

Vljudno vabljeni na izobraževalno srečanje srednješolskih koordinatorjev programa Ekošola, ki bo v sredo, 8.novembra 2017 v Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, učilnica 26 (Šubičeva 1, Ljubljana).

Osrednja tema letošnjega srečanja bodo tla - naše skrito bogastvo in ogledalo potrošniškega odnosa do naravnih virov. V zadnjih mesecih se pojavljajo različne polemike o onesnaževanju tal okoli vrtcev in šol, zato je naša tema izjemno aktualna.

Program:

14.00 - 14.30

Uvodni pozdrav
Pogovor s koordinatorji posameznih srednjih šol v programu Ekošola

mag. Darja Silan, koordinatorica programa Ekošola za srednje šole v Sloveniji

 

14.30 - 15.30

»Tla- naša spregledana zakladnica«

dr. Helena Grčman, izr. prof., predstojnica Centra za pedologijo in varstvo okolja (CPVO*)


15.30 - 16.00

Odmor

 

16.00 - 16.15

URE, OVE, Ekoportal

mag. Gregor Cerar

16.15 - 17.00

Primeri dobrih praks ustanov v programu Ekošola

Koordinatorji srednjih šol  

*Center za pedologijo in varstvo okolja je osrednja slovenska ustanova, ki celostno obravnava tla. Razpolaga z najobsežnejšo in najpopolnejšo bazo podatkov o tleh Slovenije ter na tej osnovi zagotavlja širino in kakovost raziskovalnega in pedagoškega dela.

Prisrčno vabljeni vsi koordinatorji programa Ekošola za srednje šole, drugi pedagoški sodelavci ter strokovnjaki, ki si prizadevate za vzgojo in izobraževanje mladih za spoštljiv in odgovoren odnos do narave.

mag. Darja Silan
koordinatorica za srednje šole, program Ekošola Slovenija

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov info@ekosola.si do ponedeljka, 6. novembra 2017.

 

  

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL