Odgovorno s hrano

SREČANJE KOORDINATORJEV OSREDNJESLOVENSKE REGIJE PROGRAMA EKOŠOLA NA OŠ ZADOBROVA

Dodano: 2017-05-24 11:15:20
24. maj 2017 – Na OŠ Zadobrova je potekalo regijsko srečanje koordinatorjev osnovnih šol Osrednjeslovenske regije. Srečanja se je udeležilo 20 koordinatorjev iz 16 šol.

V prvem delu srečanja je potekala predstavitev Učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,  strokovnjaka iz mreže ENSVET, ki je predstavil inovativno izobraževanje in tehnološka orodja za učinkovito rabo energije. Udeležencem je bila predstavljena tudi možnost sodelovanja šol z mrežo ENSVET ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad.  Poleg ugodnih posojil, subvencij in ozaveščanja Eko sklad izvaja tudi brezplačna energetska svetovanja za občane in javne ustanove. Program energetskega svetovanja ENSVET omogoča brezplačne strokovne nasvete in razgovore o naložbah v URE ter OVE tako za zasebne kot tudi za javne ustanove

 V nadaljevanju so potekale predstavitve posameznih šol na temo varčevanje z  energijo oz. njena učinkovita raba.  Na posameznih šolah z najenostavnejšimi ukrepi, kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti skušajo  s  t. i. mehkimi ukrepi porabo energije zmanjšati od 10 do 15 odstotkov na leto. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezanimi stroški tudi do desetkrat nižji.

Najboljše  primere dobre prakse bodo objavljeni v EKOSKLADOVNICI - novi spletni platformi programa Ekošola, kjer bodo dostopni širši javnosti.

   

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL