Odgovorno s hrano

SREČANJE KOORDINATORJEV POMURSKE REGIJE PROGRAMA EKOŠOLA NA OŠ PUCONCI

Dodano: 2017-05-25 09:57:29
25. maj 2017 – Na OŠ Puconci je potekalo regijsko srečanje koordinatorjev osnovnih šol Pomurske regije.

V prvem delu srečanja je potekala predstavitev Učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,  strokovnjaka iz mreže ENSVET, ki je predstavil inovativno izobraževanje in tehnološka orodja za učinkovito rabo energije. Udeležencem je bila predstavljena tudi možnost sodelovanja šol z mrežo ENSVET ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad.  Poleg ugodnih posojil, subvencij in ozaveščanja Eko sklad izvaja tudi brezplačna energetska svetovanja za občane in javne ustanove. Program energetskega svetovanja ENSVET omogoča brezplačne strokovne nasvete in razgovore o naložbah v URE ter OVE tako za zasebne kot tudi za javne ustanove.

V nadaljevanju so potekale predstavitve posameznih šol na temo varčevanje z  energijo oz. njena učinkovita raba.  Na posameznih šolah z najenostavnejšimi ukrepi, kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti skušajo  s  t. i. mehkimi ukrepi porabo energije zmanjšati od 10 do 15 odstotkov na leto. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezanimi stroški tudi do desetkrat nižji.

Najboljše  primere dobre prakse bodo objavljeni v EKOSKLADOVNICI - novi spletni platformi programa Ekošola, kjer bodo dostopni širši javnosti.

V vsakdanje aktivnosti programa Ekošola, ki  spodbuja trajnostni razvoj v slovenskih vzgojnih in izobraževalnih ustanovah, je v Sloveniji v letošnjem šolskem letu vključenih 712 ustanov: vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter fakulteti. V vsakdanje aktivnosti programa je vključenih več kot 138.000 otrok, učencev in dijakov ter 15.800  vzgojiteljev in učiteljev.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL