Odgovorno s hrano

EKOSKLADOVNICA, NOVA ZBIRKA DOBRIH PRAKS ZA OKOLJSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Dodano: 2017-11-28 13:06:38
OŠ Mladika
Mengeš, 6. november 2017 - Zaživela je Ekoskladovnica, zbirka dobrih praks. Na začetku je zbranih 42 primerov z dveh tematskih področij.

Na spletnem mestu programa Ekošola je zaživela Ekoskladovnica, zbirka dobrih praks za ozaveščanje otrok in mladih o različnih okoljskih in z okoljem povezanih temah. Vanjo so na začetku uvrstili 42 izbranih primerov z dveh tematskih področij: učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, ter ravnanje z odpadki. Vsi so nastali v ustanovah programa Ekošola. Vanj je v Sloveniji vključenih več kot 700 ustanov od vrtcev do fakultet, ki vsako šolsko leto izvedejo 4.000 okoljskih aktivnosti. Svojo bogato okoljsko prakso so se odločili predstaviti tudi drugim, kmalu jo bodo dopolnili s primeri z drugih tematskih področij. Obenem poudarjajo, da je Ekoskladovnica odprta za dopolnjevanje in pričakujejo, da se bodo s svojimi primeri pridružile tudi druge organizacije.

Ekoskladovnica vsebuje dobre prakse, ki so doslej nastali v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, vključno z ustanovami za osebe s posebnim potrebami, dijaških domovih in fakultetah v program Ekošola. Nekateri primeri so del mednarodnih projektov, drugi so povsem lokalno prilagojeni lokalnemu okolju in točno določenim potrebam posamezne ustanove oziroma otrok.

Primeri v Ekoskladovnici so usmeritev in pomoč, kako dopolniti ali popestriti učne, interesne in popoldanske dejavnosti. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola, pojasnjuje: »Uporabna za vzgojitelje, učitelje, pedagoge, študente, koristi pa tudi staršem in drugim, ki si prizadevajo za okoljsko ozaveščenost. Ugotavljamo, da je prenos znanja in dobrih praks ključen sprožilec zanimivih, novih zamisli in projektov. Tudi majhni koraki štejejo in so pomembni, da vsaka ustanova, organizacija, tudi družina, svoje okoljsko delovanje izboljšuje.« Zato k dodajanju okoljskih praks vabijo tudi druge organizacije.

 

Delo po sedmih korakih v novem Ekoportalu

Ekoskladovnica je del novega obširnega sistema Ekoportal, ki so ga v programu Ekošola razvili namensko za vključene vrtce, šole, fakultete in domove. Omogoča, da sistematično načrtujejo, izvajajo in spremljajo svoje okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov programa Ekošola  in merijo svoj napredek. Čeprav je Ekoportal zasnovan kot zaprt sistem, lahko koordinator v posamezni ustanovi omogoči vpogled tudi drugim zainteresiranim posameznikom, npr. staršem, sodelujočim strokovnjakom in drugim.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL