Odgovorno s hrano

UČENCI IN DIJAKI SO NA DELAVNICAH SPOZNAVALI NOVO SPLETNO PLATFORMO EKOPORTAL

Dodano: 2017-11-28 13:14:03
Nov Ekoportal tudi za učence in dijake.
V začetku novembra je zaživela nova spletna platforma Ekoportal, ki na enem mestu združuje orodje za učinkovit razvoj in izvajanje okoljskih vsebin po metodologiji sedmih korakov  v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v programu Ekošola. Orodje je dostopno samo ustanovam, vključenim v program Ekošola. Del Ekoportala je tudi Ekoskladovnica - zbirka primerov dobrih praks za ozaveščanje otrok in mladih o različnih okoljskih in z okoljem povezanih temah.

Delo po sedmih korakih v novem Ekoportalu
Ekoportal je nov obširen sistema ki so ga v programu Ekošola razvili za vrtce, šole, fakultete in domove. Omogoča, da sistematično načrtujejo, izvajajo in spremljajo svoje okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov programa Ekošola  in merijo svoj napredek. Čeprav je Ekoportal zasnovan kot zaprt sistem, lahko koordinator v posamezni ustanovi omogoči vpogled tudi drugim zainteresiranim posameznikom, npr. staršem, sodelujočim strokovnjakom in drugim.   
Namenjen je tudi učencem in dijakom, ki bodo lahko vnašali in vsebine projektov, ki jih izvajajo skupaj z mentorji na okoljskih vsebinah. V ta namen so bile na posameznih šolah organizirane delavnice, kjer so se mladi seznanili s projekti, ki so jih  izvajali  po različnih ekošolah. Delavnice so potekale na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, ŠC Celje, Srednji šoli za strojništvo in mehatroniko, Biotehnišiki šoli Maribor, ter na OŠ Franceta Prešerna Maribor,  OŠ Preserje pri Radomljah ter OŠ Lava.

Ekoskladovnica – zbirka primerov dobrih praks  
V Ekoskladovnico so na začetku uvrstili 42 izbranih primerov dobrih praks  z dveh tematskih področij: učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije ter ravnanje z odpadki. Vsi primeri so nastali v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, vključno z ustanovami za osebe s posebnim potrebami, dijaških domovih in fakultetah, ki so vključenih v program Ekošola. Nekateri primeri so del mednarodnih projektov, drugi so povsem lokalno prilagojeni lokalnemu okolju in točno določenim potrebam posamezne ustanove oziroma otrok. Primeri v Ekoskladovnici so usmeritev in pomoč, kako dopolniti ali popestriti učne, interesne in popoldanske dejavnosti in so na voljo vsem, ki jih zanimajo okoljske aktivnosti. 

V program Ekošola je v Sloveniji vključenih več kot 700 ustanov od vrtcev do fakultet, ki vsako šolsko leto izvedejo več kot 4.000 različnih okoljskih projektov in aktivnosti. Svojo bogato okoljsko prakso so se odločili predstaviti tudi drugim, kmalu jo bodo dopolnili še s primeri dobrih praks z drugih tematskih področij. Obenem poudarjajo, da je Ekoskladovnica odprta za dopolnjevanje nove vsebine ter pričakujejo, da se bodo s svojimi primeri pridružile tudi druge organizacije.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL