Odgovorno s hrano

NAGRADNI NATEČAJ RECIKLIRANA KUHARIJA

Dodano: 2018-01-25 13:39:51
Vabimo vas k oddaji receptov na temo, kaj narediti iz živil, ki jih ne porabimo v celoti ali pa nam ostajajo. Rok za oddajo receptov je 30. marec 2018. Raziskujte, kuhajte in sodelujte!

V okviru projekta Hrana ni za tjavendan razpisujemo nagradni natečaj RECIKLIRANA KUHARIJA, kjer vas vabimo k oddaji receptov na temo, kaj narediti iz živil, ki jih ne porabimo v celoti ali pa nam ostajajo oziroma jim bo potekel rok.
Zbiramo izvirne ali tradicionalne kuharske recepte, ki jih predstavite na čim bolj inovativen način.

Rok za oddajo receptov je 30. marec 2018.
Raziskujte, kuhajte in sodelujte!

V nagradnem natečaju Reciklirana kuharija lahko sodelujejo: vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi, ki sodelujejo v projektu Hrana ni za tjavendan in vse ostale ustanove, ki ne sodelujejo v projektu, in bi želeli svoje ideje za recepte deliti širši javnosti.

1. Starostne skupine in razpisani projekti natečaja:

2. Rok, naslov in način oddajanja receptov

  • Rok za oddajo receptov je od objave natečaja do vključno 30. marca 2018.
  • Recepte oddajte v elektronski obliki na naslov hribar.tina5@gmail.com ali pošljite na naslov: Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s pripisom »za Reciklirano kuharijo«.
  • Receptom dodajte fotografije, risbe ali drugo, s čimer boste ponazorili svoj predlog (kot prilogo e-pošti). Izdelke (risbe, slike, plakate, foto stripe itd.) fotografirajte, da jih boste prav tako lahko poslali v elektronski obliki (kot prilogo e-pošti). Prosimo, da posredujete ime ustanove, ime in priimek mentorja, imena in priimke sodelujočih otrok/učencev/dijakov, njihovo starost oz oddelek, da jih bomo razvrstili v pravo starostno skupino.

3. Izbor najboljših receptov, razglasitev rezultatov

  • Ustanove, ki sodelujejo v projektu Hrana ni za tjavendan bodo za sodelovanje v natečaju prejele dodatno točko pri končnem ocenjevanju.
  • Razglasitev rezultatov v skladu z nagradno shemo bo 20. aprila 2018. Nagrado bo v imenu nagrajencev prevzel predstavnik zavoda oziroma koordinator. Nagrajeni zavod je o nagradi dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu.

4. Nagrade

Vrtčevski otroci, učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo najboljše ocenjenih receptov, bodo nagrajeni (nagrajene so skupine).
V vsaki starostni skupini bo izbran en recept. Vsaka skupina lahko zmaga le z enim receptom.

5. Nagrada za najbolje ocenjene recepte:

Nagrad ni možno menjati za denar in se ji ni mogoče odpovedati v korist tretje osebe.

6. Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb

Zavod, iz katerega sodeluje mentor s skupino otrok/učencev/dijakov, v okviru nagradnega natečaja »Reciklirana kuharija«, mora zagotoviti pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (otrok/učencev/dijakov) in mentorja za udeležbo na natečaju, s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene nagradnega natečaja.

Sodelujoči zavod soorganizatorju Ekošola pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik). 
IZJAVA O ZBRANIH SOGLASJIH IN OSEBNIH PODATKIH SODELUJOČIH OSEB 
Organizatorja se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovala skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

7. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve teh navodil si organizatorja pridržujeta pravico, da kršitelje/udeležence izključita iz nagradnega natečaja. To še zlasti velja v primeru, če ustanova sodeluje v nagradnem natečaju brez zahtevanih soglasij, kot podrobno opredeljeno v 8. točki teh navodil. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega natečaja, se nagrajencem lahko naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, lahko organizator Lidl Slovenija od navedene osebe zahteva denarni znesek v višini vrednosti izročene nagrade.

8. Objava in materialne avtorske pravice
Prijavitelji in avtorji se s prijavo na nagradni natečaj strinjajo, da je recept (pisni del ter priloge) objavljen na spletnem mestu www.ekosola.si in da bodo v natečaj prijavljeni materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projektov »Hrana ni za tjavendan«, Ustvarimo boljši svet in v drugih promocijskih aktivnostih podjetja Lidl Slovenija.

Prijavitelji in avtorji se s prijavo strinjajo, da bodo najboljši izbrani recepti objavljeni v knjižni in digitalni obliki, na spletni strani Ekošole, na spletni strani Ustvarimo boljši svet (www.boljsi-svet.si),v rubriki Ustvarimo boljši svet, na spletnem portalu Planet Siol.net ter na drugih komunikacijskih kanalih Lidla Slovenija. Izbrani prispeli recepti bodo objavljeni tudi na Facebook straneh Lidl Slovenija in Ekošola  – kjer bomo redno objavljali dogajanja v zvezi z natečajem, ob koncu pa objavili najboljše recepte.
Prijavitelji se strinjajo, da je njihovo prijavljeno delo lahko za potrebe promocijskih aktivnosti predelano (revizija recepta, nova fotografija …) brez predhodne odobritve avtorja.

 SOGLASJE O SODELOVANJU na natečaju "RECIKLIRANA KUHARIJA"

V primeru, da predstavljajo prispevki avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: soavtorji), mentor jamči, da so prispevki njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki bi jo zaradi tega imela organizatorja natečaja. V primeru, da bosta organizatorja natečaja prispele prispevke želela uporabljati tudi v oblikah, ki niso našteti v zgornjih odstavkih, bosta z mentorjem sklenila dodaten sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic. 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL