Odgovorno s hrano

PROGRAM EKOŠOLA JE PREJEL ENERGETSKO NAGRADO ČASNIKA FINANCE

Dodano: 2018-04-12 15:38:27
Program Ekošola je letošnji prejemnik energetske nagrade časnika Finance za promocijski projekt URE/OVE.

To je priznanje za vse ustanove, mentorje in mlade za večletno soustvarjanje vsebin in aktivnosti na temo energija v programu Ekošola.

Strokovna komisija je med vsemi prijavljenimi projekti v vsaki kategoriji izbrala dva finalista. Program Ekošola je v svoji prijavi predstavil številne projekte s področij URE in OVE: Učinkovita raba energije v šolah in vrtcih, Mladi v svetu energije, Kako varčujemo z električno energijo v šoli, Eko generacija, Energetska pismenost – vzpostavitev spletne platforme za ozaveščanje in promocije URE in OVE  ter druge, s katerimi je dvignil raven zavedanja in pozitiven odnos na področju trajnostne rabe energije ter večjo energetsko pismenost med mladimi in širše. Na izbor končnega zmagovalca pa je vplivalo tudi število glasov obiskovalcev spletnega mesta konference Dnevi energetikov. Vsem, ki ste glasovali za program Ekošola, se zahvaljujemo.

Vsi projekti o URE in OVE, ki jih izvajamo v programu Ekošola, so zastavljeni tako, da mentorje, koordinatorje in mlade spodbujajo k izvajanju aktivnosti, ki jih prilagodijo svoji ustanovi in lokalnemu okolju. Tako so v ustanovah izvajajo številne aktivnosti, s katerimi postopoma dvigajo ozaveščenost o pomenu URE in OVE, ter uvajajo konkretne ukrepe v vsakdanje življenje. Nekaj najbolj pogostih aktivnosti in ukrepov: ugašanje luči in drugih porabnikov električne energije, kjer gorijo po nepotrebnem, čiščenjem zaprašenih luči, namestitev senzorjev za samodejno ugašanje luči (toaletni prostori, hodniki), izdelava nalepk in sloganov, ki so jih namestili ob stikala, organizacija energetskega dneva, obiski energetskih svetovalcev in podobno.

»Energetske nagrade časnika Finance smo resnično veseli. To je priznanje za vse mentorje in koordinatorje, ki spodbujajo mlade v vrtcih, šolah, fakultetah in drugih izobraževalnih ustanovah, da se zavedajo svoje odgovorne vloge pri udejanjanju URE in OVE v ustanovah. Ob tem jih spodbujamo, da svoje energetsko znanje prenašajo tudi domov. Sočasno je nagrada priznanje za celoten program Ekošola, kjer si s sistematičnim pristopom prizadevamo izboljšati okoljsko odgovornost s prepletanjem projektov v več tematskih sklopih,« je poudaril Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola.

Časnik Finance energetske nagrade podeljuje še v dveh kategorijah: energetsko učinkovit projekt in energetsko učinkovito podjetje. Več v prispevku časnika Finance: https://oe.finance.si/8932237/Kdo-so-najenergetiki-2018.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL