Odgovorno s hrano

SODELUJTE V NAGRADNEM NATEČAJU ZA NAJBOLJŠE PRIMERE DOBRE PRAKSE 2017/2018

Dodano: 2018-05-23 08:54:19
Opis dobre prakse pošljite najpozneje do 18. junija 2018 na pripravljenem obrazcu.

V programu Ekošola smo v zadnjih šolskih letih precej več pozornosti namenili izmenjavi informacij in dobrih praks, s katerimi bogatimo skupno zakladnico znanja. S tem namenom pogosteje pripravljamo nagradne natečaje za najboljše dobre prakse po posameznih tematskih sklopih našega programa. To so odpadki, energija, voda, biotska raznovrstnost, zdravje in dobro počutje, trajnostna mobilnost in hrana.

Tudi v letošnjem šolskem letu vas vabimo, da predstavite čim več dobrih praks in zamisli, ki bodo vas in druge koordinatorje ter njihove sodelavce spodbudile k podobnim okoljskim vzgojno-izobraževalnim aktivnostim. Najboljše primere iz posameznih tematskih sklopov  v štirih kategorijah (vrtci, OŠ, SŠ, fakultete) bomo nagradili.

Opis dobre prakse in prijava

Za lažjo pripravo vsebine smo pripravili obrazec, na katerem na kratko opišite projekt/primer dobre prakse vaše ustanove, za katerega menite, da je lahko v pomoč pri snovanju projektov drugim ustanovam (zaradi vsebine, aktivnosti, rezultatov ali pa zaradi načina, kako vam ga je uspelo izvesti v ustanovi, z zunanjimi javnostmi). Objavili ga bomo v  Ekoskladovnici, kjer boste lahko zanimive aktivnosti in izkušnje predstavili širše, ne le v svoji ustanovi.

 Obrazec 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL