Odgovorno s hrano

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZDRAVJA ZA ZDRAVO SRCE

Dodano: 2018-05-08 20:03:06
Mednarodna konferenca bo potekala v Zdravilišče Radenci, Hotel Radin, 10. maj 2018.

      

MEDNARODNA KONFERENCA "OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZDRAVJA ZA ZDRAVO SRCE"
Zdravilišče Radenci, 10. maja 2018, Kongresna dvorana
PROGRAM
POVZETKI RIMEROV DOBRE PRAKSE PO SEKCIJAH

8.00 - 8.45     Sprejem udeležencev
9.00 - 9.20

Pozdravni nagovori
- Janez Rihtarič, župan občine Radenci
- Vesna Maučec, direktorica Zdravilišča Radenci
- Andrej Potočnik, Direktorat za kmetijstvo
- mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola

9.20 - 9.35 Kulturni program
9.35 - 10.15 

Predstavitev rezultatov projekta »Od semena, zelenjave sadja do gibanja in zdravja za zdravo srce« po vzgojno-izobraževalni vertikali in zdravilišču:

 • Od semena do rastline, od rastline do plodu - Jasmina Fašalek Paldauf, Mirjana Kreslin, Vrtec Radenci – Radenski Mehurčki
 • Pod staro jablano - Lidija Mohor, Mojca Karnet, OŠ Kajetana Koviča Radenci
 • Dijaki in malčki s kuhalnico v roki - Zdenka Mesarič, SŠ za gostinstvo in turizem Radenci
 • Več kot 135. letna tradicija Zdravilišča Radenci za zdravo srce«, Marija Sraka, Zdravilišče Radenci
10.15 - 10.45  ODMOR ( v času odmora posaditev jablane – pred vhodom v hotel Radin)        
10.45 - 12.45

Znanstveno, strokovni pogledi na vzgojno –izobraževalni vidik varne prehrane v interakciji z trajnostnim agroživilstvom in ekološko pridelavo

 • Predstavitev projekta »Razvoj kulinarične in doživljajske ponudbe v povezavi z vodilnimi produkti v regijah vzhodne in jugovzhodne avstrijske Štajerske, Pomurja in Podravja« - Mag (FH) Dietmar Fuchs, Avstrija
 • Praksa vrtcev v Avstriji na temo sadja in zelenjave - Norbert Blaichinger, Avstrija
 • Z jabolkom in gibanjem od zdravja (prva in druga starostna skupina) - Martina Hoblaj, Ivana Maltarič, Željka Škvorc, Mihaela Sovar, Vrtec Maslačak, Hrvaška
 • Ekonomski, agronomski in ekološki pomen ponovne pridelave sladkorne pese - Prof. dr. Črtomir Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Vloga in pomen znanstveno raziskovalnega dela v trajnostnem agroživilstvu - dr. Karmen Pažek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Šolski vrtovi v Pomurju danes in jutri - Dr. Jana Ambrožič Dolinšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo in Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk
 • Podnebje: priložnost in grožnja - Tanja Cegnar, ARSO
12.45 - 13.00 Razprava
13.00 - 14.00 KOSILO
14.00 - 17.30 Predstvitev primerov dobrih praks in strokovnih prispevkov po sekcijah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKA KONGRESNA DVORANA ZDRAVILIŠČA RADENCI
I. VRTCI , SEKCIJA A, Vodja sekcije: Dane Katalinič

Prišlo je pismo - Mateja Jezernik, OŠ Vransko-Tabor, Vrtec Tabor
Od mini vrtička do visoke grede  - Jožica Bevec, Vrtec Mavrica Trebnje
Odgovorno vedenje do hrane že v vrtcu - Mojca Lorenčič, Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
Spodbujanje zdravega prehranjevanja predšolskih otrok - Lidija Mikolič, Vrtec Slovenske Konjice
Povezovalna vloga gibalnih dejavnosti v vrtcu - Klavdija Zajec Bobnar, VVZ Kekec Grosuplje
Semena tradicije za plodno prihodnost - Saša Helbel Žižmund, Zasebni vrtec Kobacaj
Naravna dediščina – Ptujski lűk   - Valerija Vnuk Tušak, Vrtec Gorišnica
Veselimo se življenja - Janja Suhadolnik, Vrtci Brezovica
Izmenjava semen v vrtcu Antona Medveda Kamnik - Nataša Cimbas, Vrtec Antona Medveda Kamnik 
Sejem kuham, zdravo jem - Angeli Močnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik
Od raznolikih gredic do gozdnih stezic - Helena Virant, Vrtec Antona Medveda Kamnik
Vpliv medijev na izbor prehrane predšolskih otrok - Lidija Pejčić, Vrtec Jožice Flander
Seme vzklije, klas zori, kruh v peči zadiši - Maja Klančar, Vrtec Ledina
Od malih nog za zdrav življenjski slog - Barbara Medvešek, Vrtec Ledina
DISKUSIJA

 

MALA  DVORANA ZDRAVILIŠČA RADENCI
SEKCIJA B, 
Vodja sekcije: Mihela Stolnik Ketiš

Z majhnimi koraki do zdravega načina življenja - Sabina Mencigar, Vrtec pri OŠ Sveti Jurij
Z gibanjem do zdravja - Anita Krapš Curk, Vrtec Sežana
Zdrav vrtec - Anita Tovšak, Vrtec Velenje
Naš vrt  - Jerica Hlad, Urša Raimondi, Vrtec Sežana
Tudi najmanjši nismo premajhni - Karmen Antonič, Vrtec Sežana
Utrinki Leškega povezovanja z naravo - Metka Troha, Teja Likar, VVZ Radovljica, Enota Lesce
Od semena do pridelka v igralnici vrta - Polona Baznik Dvojmoč, OŠ Raka, Vrtec Raka
Kdo bo z nami šel v gozdiček? - Urška Lah, OŠ heroja Janeza Hribarja, Vrtec Polhek
Naše jabuke - Andreja Podgorelec, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Enota Vrtec Črenšovci
Kako smo zmanjšali količino odpadne hrane  - Rebeka Prelesnik, VVZ Kekec Grosuplje
Gibanje varovalni dejavnik zdravja - Carmen Rokavec, Vrtec Mojca
Spodbujanje gibanja pri otrocih s posebnimi potrebami - Vanja Heric, Vrtec Murska Sobota
Vse za zdravje - Jelka Orel, Vrtec Sežana
Razvijanje samostojnosti in kulture prehranjevanja v pravem starostnem obdobju  - Judita Klančnik,Vrtec Slovenske Konjice               
DISKUSIJA

 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
II. OSNOVNE ŠOLE, SEKCIJA A, Vodja sekcije:  Melita Vučak Horvat

Pot do zdrave prehrane - Polona Siussi Podergajs, OŠ Glazija
Odgovoren odnos do hrane - Mojca Leskovec Meharich, OŠ Notranjski odred Cerknica
KDK za zdravje - Polona Markovič, OŠ Karla Destovnika Kajuha
Sivka na vrtcu, v omari in v kulinariki - Andreja Trobec, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Podružnica Senožeče
Eko podaljšanci -Irena Forštnarič, OŠ Gorišnica
Poti do zdravja - Martina Kovač, OŠ Rače
Šolski vrt – z ljubeznijo pridelano in predelano je najboljše  - Bernarda Kobe, OŠ Bršljin
Medgeneracijsko sodelovanje mlajših učencev in pridobivanje zdravih navad skozi različne oblike učenja - Nataša Obran, OŠ Grm Novo mesto
Eko visoke grede in učilnica na prostem - Veronika Švigelj, OŠ Notranjski odred Cerknica
Lokalna biodiverziteta - Martina Marc, OŠ Notranjski odred Cerknica
Posej me in pojej - Urška Dolgan, OŠ Toma Brejca
Gib, gib, gibanje - Sonja Rak Založnik, OŠ Ob Dravinji
Minutke za zdravje - Aleksandra Pörš, OŠ Kuzma
Trobentice, vijolice, marjetice … - znanilke pomladi tudi v prehrani - Alenka Zupan,  OŠ Gorje
Semena in mi - Alenka Mujdrica Rožman, OŠ Bakovci
DISKUSIJA

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
SEKCIJA B, Vodja sekcije: Dušan Zelko

Semena so vez s preteklostjo in upanje za prihodnost - Slavka Tomažin, OŠ Raka
Od ideje do izdelka – ustvarjamo za šolski vrt - Tanja Mencin, OŠ Raka
Iz cveta v novo življenje - Marijana Pavlovič, OŠ Raka
Učilnica v naravni - Miša Šišernik, OŠ Mala Nedelja
Za svoje zdravje lahko poskrbimo sami - Petra Klander Žarkovič, OŠ Zadobrova
Tudi v podaljšanem bivanju sejemo in  sadimo - Anuša Ajster, OŠ Podbočje
Živim, torej sem / moja pot do zdravja - Brigita Voga, OŠ Rače
Krompir, ali se res zdrav zame? - Saša Klemenc, OŠ Rodica
Zavržena hrana  - Andreja Burina, OŠ Sveti Jurij
Odgovorno ravnanje s hrano - Klavdija Gomboc, OŠ Sveti Jurij
Kako nastane hrana - Petra Lukan, OŠ Gorje
Hudo je, kadar se glad z žejo oženi  - mag. Nataša Cotman, OŠ Preserje pri Radomljah
Zdravje iz domače grede - Anita Štritof Malc, OŠ Notranjski odred Cerknica, POŠ Maksim Gaspari Begunje
Darovi šolske jablane - Marjeta Turšič, OŠ Notranjski odred Cerknica, POŠ Maksim Gaspari Begunje
Zelišča in otroška kulinarika - Eva Tivadar, DOŠ I Lendava
DISKUSIJA

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 
SEKCIJA C, Vodja sekcije: Anja Janežič

Motorične vaje izven razreda - Maja Korban Črnjavič, OŠ Ormož
Buče v lokalnem okolju - Renata Sužnik, Silva Ilec, OŠ Mladika
Matematika v naravni kozmetik -Urška Čarni, OŠ Karla Destovnika Kajuha
Od malice do malice - Marija Burić Hawlina, OŠ Zadobrova
Spodbujanje zdravega načina življenja v osnovni šoli Loče - Vesna Celcer, OŠ Loče
Skrb za zdravje zaposlenih v DOŠ I Lendava - Marjeta Graj, DOŠ I Lendava
Zelena Ljubljana - Erika Golob, OŠ Karla Destovnika Kajuha
Doživljanje vrta z vsemi čutili - Doroteja Smej Skutnik, OŠ Polzela
Dva obraza pinjole: zasnova nove rastline in zdravilo - Anja Janežič, OŠ Martina Krpana
Zdravo življenje je naša izbira - Svetlana Oletič, OŠ Mala Nedelja
Kako zelenjava v resnici izgleda in kako ob njej uživamo - Jerneja Borovnik, CUDV Dobrna
Šolski ekovrt – vir veselja, zdravja in novih spoznanj  - Mateja Sajovic, OŠ IV Murska Sobota   
Uživajmo sadje, zelenjavo in zelišča za poskočno telo in aktivni um - Urša Ribič Hribernik, OŠ Ob Dravinji
Z motivacijo do gibanja – Bojan Novak, OŠ Beltinci
Kemija v prehrani - Tadeja Halas, OŠ Beltinci     DISKUSIJA

  DIJAŠKI DOM SŠGT RADENCI 
III. SREDNJE ŠOLE, SEKCIJA A, Vodja sekcije: Lea Janežič

Narava in srednješolci – čudovite današnje generacije mladih - Rajko Bošnjak ŠC PET
Veselo in zdravo s šolskim vrtom - Marta Hrovatin, SŠ Domžale
Eksperimentalno določanje kalorične vrednosti hrane in primeri jedilnikov - Lea Janežič, SPSŠ Bežigrad
Odgovorno s hrano - Natalija Kirar, Anita Vidic, Srednja strojna šolo Novo mesto
Vpliv teina na rast in razvoj Pisum sativum L. - Miha Povšič, ŠC Kranj
Hrana, gibanje in meditacija v simfoniji zdravja - Nataša Kuhelj Rožac, Dijaški dom Ivana Cankarja
Biti eko – način življenja in sobivanja - Barbara Rosina, Dijaški dom Ivana Cankarja
Nizek glikemični indeks hrane za zdravo srce - Petra Alič, SŠ Jesenice
Sladkor tihi ubijalec - Brigita Brajkovič, Zavod Sv. Stanislava
Kako na IC Piramida Maribor ravnamo z zavrženo hrano - Karmen Jurčevič, Izobraževalni center Piramida Maribor
Živeti po pameti - Lidija Leskovšek, ŠC Celje, SŠ za strojništvo, mehatroniko in
S podjetništvom spreminjamo naš planet - Alenka Pavlin, Ekonomska šola Celje
Kolesarjenje po Parenzani - Maja Jerič, Ekonomska šola Celje
Hrana iz naših gozdov - Mateja Kišek, Lesarska šola Maribor
Hrana za zdravo srce  - Edvard Došler, ŠC Celje, SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije
DISKUSIJA

8.00 - 17.00 Razporeditev predstavitvenih aktivnosti na stojnicah
AVLA ZDRAVILIŠČA RADENCI 
VRTCI: 
Vesela semena v mojem vrtičku - Majda Klajnšek, Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
Prepoznavanje in pomen zdrave hrane za naše telo in samostojnost otrok pri obrokih - Darja Solina, Vrtec Slovenske Konjice
Zeleni prstki eko mehurčkov - Aleksandra Fifolt, Beti Škrjanec, Vrtec Radenci – Radenski Mehurčki
Leški vrtičkasti dnevnik - Ariana Pašić, Anja Korošec, VVZ Radovljica, Enota Lesce
Sejemo, sadimo, se gibamo in zdravo živimo -Mateja Lohkar, Mojca Mlakar, JVIZ OŠ Dobrepolje, Vrtec Ringaraja
Od zrnja do kruja - Gabriela Kosednar, Vrtec Murska Sobota

OSNOVNE ŠOLE:
Zelišča in začimbe (Za vsako bolezen rož'ca raste) - Anja Kancler, OŠ Gorišnica
Žlička medu na dan, prežene zdravnika stran - Andreja Masten, OŠ Gorišnica
Pira: od zrnja do kruha ali skupaj zmoremo več - Samira Šabić Pečar, CUEV Strunjan
Pod staro jablano - Lidija Mohor, Mojca Karnet, OŠ Kajetana Koviča Radenci

SREDNJE ŠOLE:
Evropski zajtrki - Tatjana Ferder Brunšek, Gimnazija Ledina
Radenski mehurčki in veveričkine skrivnosti – Zdenka Mesarič, Elvira Štumpf, Peter Pertoci, SŠ za gostinstvo in turizem Radenci
Narava in srednješolci - dijaki ŠC PET
Odgovorno s hrano – Nataša Tekavec, Gimnazija in SŠ Kočevje

 

  

Projekt sofinancirata Eko sklad in MOP

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL