Odgovorno s hrano

XII. SREČANJE KOORDINATORJEV EKOVRTCEV SLOVENIJE

Dodano: 2018-06-13 13:42:07
V četrtek, 31. maja 2018 je v Grosupljem potekalo XII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev, ki se ga je udeležilo več kot 130 predstavnikov iz vse Slovenije.

Namenjeno je bilo pridobivanju temeljnih izkustev in znanj o ekologiji odnosov in znanj o naravi. Vsa bitja so med seboj povezana in odvisna od naravnih virov in drugih dobrin. Okoljske probleme ustvarja človek in jih bo potrebno čim prej in čim bolj učinkovito reševati. Ne govorimo le o biološki ogroženosti rastlin, živali in človeka, ampak za ogroženost človekovega notranjega sveta ter njegovega kulturnega in socialnega okolja.  Ekologija odnosov v vzgojno-izobraževalnem procesu  temelji na strokovnih delavcih, ki morajo razvijati pozitiven odnos do sebe, do soljudi in je pogoj za zmožnost pozitivnega odnosa do okolja.  

Udeleženci so obravnavali Ekoakcijski načrt - program dela za vrtce v šolskem letu 2018/2019. Vsebine so usmerjene k otrokovemu ustvarjalnem okolju, kjer otrok živi in ustvarja ob vzpodbudnih starših, vzgojiteljih in učiteljih.  Skozi igro se otroci razvijajo od gibalnega, čustvenega in socialnega področja, ki so obogatena z elementarnimi ekološkimi vsebinami. Program dela obsega poleg vsebine zgodnjega naravoslovja, tudi obvezne tematske sklope (Voda-Energija, Odpadki-krožno gospodarstvo in Podnebne spremembe).  Vrtci bodo s programom za  2018/2019 opredelili aktivnosti na področjih: oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga,  pravilno ravnanje z odpadki  ter zgodnje osveščanje otrok o podnebnih spremembah.

Pri pozitivnem odnosu do okolja je pomembno tudi razumevanje podnebnih sprememb. Le tako se bomo prilagodili spremembam, ki nas dnevno spremljajo. Na srečanju koordinatorjev ekovrtcev je strokovnjakinja z ARSO, mag. Tanja Cegnar, predstavila kaj vse vpliva na podnebni sistem,  ki je soodvisen od naravnih pojavov in človeških dejavnikov. Podnebje v prihodnosti se bo še spreminjalo in od nas je odvisno, ali se bomo znali prilagoditi novim vremenskih spremembam.

 

 

      

 Projekt sofinancirata Eko sklad in MOP

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL