Odgovorno s hrano

MLADI ŽE DESETO LETO USTVARJAJO V SVETU ENERGIJE

Dodano: 2018-06-15 07:36:28
12. junija 2018 so bili nagrajeni najboljši učenci, dijaki in njihovi mentorji, ki so v projektu "Mladi v svetu energije" raziskovali in ustvarjali na temo energije, elektrike in energetike.

Na natečaj, ki poteka že deseto leto zapored, so organizatorji prejeli več kot 350 različnih izdelkov –makete, plakate, risbe, kolaže, družabne igre, slikanice, video izdelki in raziskovalne naloge, odelovalo je več kot  600 slovenskih otrok in mladostnikov iz vse Slovenije.  Mladi so predstavili svoje poglede in razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Električna energija, kot so pokazali, jih povezuje, poganja in vodi v svetlo prihodnost. 


MALČKIprva starostna skupina (vrtci,1.-3. razred OŠ) 

 1 Javni zavod vrtec Zreče 
 2 OŠ Dob
 3 OŠ Ljudski vrt Ptuj, POŠ GrajenaGLAVCEdruga starostna skupina (4.-9. razred OŠ)

 1 OŠ Koseze
 2 OŠ Štore
 3 OŠ Leskovec pri Krškem


RAZISKOVALCI
tretja starostna skupina (8., 9. razred OŠ ter SŠ)

 1  Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik
 2 Gimnazija in SŠ Kočevje
 3 OŠ Koseze


Po podelitvi nagrad so si nagrajenci v Krškem ogledali interaktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so tudi predstavili in razstavili svoje izdelke.

Namen projekta Mladi v svetu energije je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizkoogljični proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. S podajanjem strokovnih in celovitih vsebin želijo v GEN energiji krepiti energetsko pismenost ter spodbuditi mentorje za podajanje sicer kompleksnih in zlasti za mlajše učence dokaj abstraktnih energetskih tem.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL