Odgovorno s hrano

SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK PROJEKTA HRANA NI ZA TJAVENDAN 2017/2018

Dodano: 2018-06-15 08:41:01
Cekinov grad v parku Tivoli je 8. junija 2018 gostil najboljše v projektu Hrana ni za tjavendan.
Zaključil se je projekt Hrana ni za tjavendan, ki ga program Ekošola in Lidl Slovenija izvajata že četrto leto zapored.

Letos je v projektu sodelovalo več kot 5.200 učencev in 150 mentorjev, sodelovale pa so tudi šole s prilagojenim programom. Veliko vrtcev, osnovnih in srednjih šol v projektu sodeluje že več let zapored, zato opažajo bistvene napredke pri bolj odgovornemu ravnanju s hrano in zmanjševanju količin zavržene hrane. Na zaključnem dogodku sta Lidl Slovenija in program Ekošola nagradila ustanove, ki so pri tem dosegle najboljše rezultate.

Z aktivnostmi na področju zmanjševanja količin zavržene hrane se je letos ukvarjalo več kot 5.200 učencev in več kot 150 mentorjev. Med vrtci in prvo triado osnovne šole so najboljše projekte izvedli OŠ Polzela - enota Vrtec, OŠ Ljudski vrt Ptuj - Podružnica Grajena in Vrtec Ciciban - enota Žabice iz Ljubljane, med osnovnimi šolami so se najboljše odrezale Osnovna šola Gorišnica, I. Osnovna šola Žalec in Osnovna šola Cankova, pri srednješolcih so bili najboljši dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, Dijaškega doma Ivana Cankarja Ljubljana in Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. Lidl Slovenija in program Ekošola sta letos v projekt umestila tudi novo kategorijo – šole s prilagojenim programom, kjer so nagrade prejele Osnovna šola Brinje Grosuplje, Osnovna šola Roje in Osnovna šola IV Murska Sobota.

 Rezultati projekta in nagrajene ustanove

Priznanja:
 Priznanje za sodelovanje v projetku Hrana ni za tjavendan
Priznanje za sodelovanje Reciklirana kuharija
Priznanje za sodelovanje Kuhlina zgodba in kuhla

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL