Odgovorno s hrano

Z IZVIRNIMI MAKETAMI VOZIL ALI PLOVIL NA SVETOVNO PRVENSTVO V VESLANJU NA BLEDU - DO 1000 EUR DONACIJE

Dodano: 2011-04-12 13:06:14
Vabimo učence 5., 6., 7. in 8. razredov in njihove mentorje, da do 22. aprila 2011 pošljete predstavitev maket vozil ali plovil, ki ste jih že ali jih boste posebej za ta namen izdelali iz odpadne embalaže ali okolju prijaznih materialov.

Na osnovi predstavitve bomo izbrali 32 ekošol, ki bodo makete in druge izdelke po lastni izbiri 1. ali 2. septembra razstavile in prodajale na vnaprej pripravljenih stojnicah na Eko-promenadi na svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu. Vsaka udeležena šola bo za izvedbo celotnega projekta prejela vsaj 1000 EUR donacije, poleg tega pa bodo organizatorji omogočili brezplačen obisk svetovnega prvenstva v veslanju za 100 učencev z vsake šole. Tri najbolj izvirne stojnice bodo še dodatno nagrajene.

Makete vozil ali plovil – prijava za sodelovanje

Na razpisu lahko sodelujete tako, da do 22. aprila 2011 pošljete prijavo z naslednjimi vsebinami:

1.       polni naziv in naslov šole,
2.       ime in kontaktni podatki mentorja/ekokoordinatorja,
3.       opis/predstavitev makete, ki:

  • predstavlja prevozno sredstvo na cesti, železnici ali vodi,
  • deluje na okolju prijazen pogon (veter, voda, električna energija in podobno),
  • je izdelana iz odpadne embalaže, drugih vrst odpadnega materiala (papir, les, drugo) ali iz okolju prijaznih izdelkov.

Prijavite najmanj eno maketo, ki jo boste izdelali posebej za ta projekt, ali pa ste jo morda že pripravili za katerega izmed drugih podobnih projektov (in ustreza navedenih zahtevam), saj se zavedamo kratkega roka za oddajanje prijave. Prijavite in izdelate pa lahko seveda več maket, saj jih boste imeli možnost razstaviti na že vnaprej pripravljeni stojnici na Eko-promenadi. Rok za izdelavo makete je 24. junij 2011

4.       opis stojnice – kako se namerava vaša šola predstaviti na Eko-promenadi:

  • šole se bodo lahko na stojnici predstavile z vsebinami po lastni izbiri, skladno z osrednjo temo spremljajočega dogajanja na svetovnem prvenstvu pa želimo, da je poudarek na plovilih in vozilih, zato na stojnici predstavite tudi risbe ali druge izdelke, ki ste jih že ali jih boste posebej za ta namen pripravili na temo,
  • poleg tega boste alhko na stojnici tudi prodajali izdelke po lastni izbiri,
  • v kolikor želite na stojnici izpostaviti, kar menite, da je še posebej značilno za vašo šolo ali lokalno okolje, dopišite v prijavo;

5.       izjavo, da bo vaša šola sodelovala v celotnem projektu in zagotovila udeležbo 100 učencev iz 5., 6., 7. ali 8. razredov na svetovnem prvenstvu na Bledu, 1. ali 2. septembra 2011 (obisk in prevoz do Bleda bosta brezplačna).

Obrazec za prijavo

Za sodelovanje v celotnem projektu bo izbranih 32 šol, za kar bo vsaka šola prejela dodatnih 1000 EUR donacije. Projekt je namreč razdeljen na več delov: prve aktivnosti so načrtovane že maja, zaključek pa bo septembra na svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu.

Maj – sajenje dreves
Prva aktivnost je predvidena na začetku maja, ko bo 32 izbranih šol prejelo pet sadik drevesa »skorš«, ki spada med ogrožene drevesne vrste v Sloveniji in jih bodo v mesecu maju zasadile v svoji okolici. S tem bodo šole predstavile in izpostavile svoje sodelovanje v tem projektu, obenem pa simbolno zaznamovale prihodnje dogajanje v okviru svetovnega prvenstva v veslanju na Bledu.  Druga aktivnost  bo potekala v petek, 20. maja na Bledu, kjer bodo učenci z mentorjem posadili še drugih pet dreves in oblikovali spominski drevored Svetovnega prvenstva v veslanju. Pri sajenju dreves na Bledu bi naj bili prisotni 3 ali 4 učenci s posamezne šole in mentor/ica.

September 2011 - sodelovanje na svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu
Med svetovnim prvenstvom na Bledu boste 1. ali 2. septembra na t. i. Eko-promenadi na že vnaprej pripravljenih stojnicah predstavljali makete, risbe in druge izdelke na temo plovil in vozil, prav tako pa boste lahko predstavili druge projekte in prodajali izdelke po lastni izbiri: to so lahko manjši izdelki, ki jih boste izdelali posebej za ta dogodek, ali pa že pripravljeni drugi izdelki. Tri najboljše stojnice bodo dodatno nagrajene. Ker so aktivnosti na Eko-promenadi dobrodelne narave in ker vsaka šola prejme 1000 EUR donacije za sodelovanje v projektu, bo izkupiček od prodaje na Eko-promenadi v sodelovanju z mednarodno priznano Svetovno organizacijo za ohranitev divjih vrst (WWF – World Widlife Foundation) namenjen ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Organizatorji prvenstva pa bodo 100 učencem z izbranih 32 šol omogočili brezplačen ogled svetovnega prvenstva, na katerega se bodo učenci pripeljali s posebej organizirano vožnjo z vlakom ali z avtobusom.

Svetovno prvenstvo na Bledu, ki bo sicer trajalo od 28. avgusta do 4. septembra, bo eden največjih dosedanjih športnih dogodkov v Sloveniji. Na njem se bodo pomerili veslači iz 80 držav. Ker bo prvenstvo štelo tudi za olimpijske igre v Londonu prihodnje leto, bo temu dogodku veliko pozornosti namenila tako slovenska kot mednarodna javnost. Ker bo v okviru celotnega športnega spektakla namenjenih veliko aktivnosti tudi varovanju in spodbujanju odgovornega odnosa do okolja, vabimo, da izkoristite priložnost, da se tudi učenci vaše šole aktivno vključijo vanj.

Prijave za sodelovanje na svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu pošljite do petka 22. aprila 2011 na elektronski naslov info@ekosola.si, kamor lahko pošljete tudi morebitna dodatna vprašanja.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL