Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA 2011/12

Dodano: 2011-06-29 17:24:00
PROGRAM DELA IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2011/12

Program Ekošola se je v 15 letih, odkar smo ga vzpostavili tudi v Sloveniji, razvil v enega najbolj prepoznanih programov na področju  okoljske vzgoje. Razmah in razširjenost programa med različnimi ustanovami pa nalaga veliko odgovornost, da razvijamo kakovostne vsebine in projekte, na osnovi katerih bo program Ekošola postal vodilni in najširše uveljavljen program okoljske vzgoje, izobraževanja in ozaveščanja v Sloveniji.

Za uresničitev te vizije bomo postopoma uvedli nekatere vsebinske in organizacijske prilagoditve programa. S prilagoditvami  želimo ustvariti dodano vrednost za vse, ki ste vključeni v program, hkrati pa omogočiti dostop in sodelovanje pri posebnih projektih in aktivnostih, s katerimi skupaj gradimo odgovoren in spoštljiv odnos do okolja in našega življenja nasploh. Pomemben cilj teh prilagoditev je, da bomo zmanjšali število vnaprej predpisanih projektov ter vključenim ustanovam omogočili, da izberete in izvajate tiste aktivnosti, ki jih sami prepoznate kot najbolj pomembne za vašo ustanovo in okolico.

V središče delovanja postavljamo t.i. metodologijo 7 korakov, na kateri sicer temelji program Ekošola tudi v mednarodnem pogledu. Poudariti želimo, da je večina med vami že doslej izvajala aktivnosti po tem postopku, vendar tega nismo sistematično beležili. 7 korakov predstavlja skupno izhodišče in usmeritev za način dela ter izvajanje aktivnosti, sestavljajo pa jih:

 1. vzpostavitev in delovanje Eko-odbora,
 2. okoljski pregled,
 3. eko-akcijski načrt,
 4. merjenje in nadzorovanje,
 5. vključevanje okoljskih vsebin v učni načrt,
 6. obveščanje in ozaveščanje ter
 7. eko-listina.

Ustanova po izvedbi vseh 7 korakov pridobi zeleno zastavo kot potrditev njenih okoljskih prizadevanj in delovanja ter jo v naslednjih letih s svojim aktivnim okoljskim delovanjem tudi potrjuje. Postopek in vsebine 7 korakov so podrobneje opisani v posebnem dokumentu, v katerem je tudi vrsta priporočil, kako posamezni korak izvesti.

Vsebine dela in področja programa Ekošola ostajajo nespremenjeni. Prednostna področja so:

 • energija,
 • odpadki in
 • voda.

Dodatna področja pa so:

 • transport,
 • zdravje in dobro počutje,
 • okolica šole,
 • biotska raznovrstnost
 • ohranjanje našega sveta in
 • splošno.

Da olajšamo delo vsem, ki ste že vključeni in ki se boste vključili v program Ekošola, smo prihodnje šolsko leto 2011/12 določili kot prehodno obdobje. V tem obdobju boste začeli oziroma nadaljevali s sistematičnim izvajanjem aktivnosti po metodologiji 7 korakov, tako da boste pridobili pregled nad tem, kako vzpostaviti ali izboljšati načrtovanje in izvajanje okoljskih aktivnosti. Takšen pristop ste podprli tudi na regijskih srečanjih za eko-koordinatorje  osnovnih in srednjih šol, ki smo jih izvedli maja in junija letos.

Jedro programa Ekošola sta koraka »Okoljski pregled« in »Eko-akcijski načrt«. Skladno s tem bo v šolskem letu 2011/12 preko spleta treba izpolniti naslednje dokumente:

-          okoljski pregled za šolsko leto 2011/12 (do decembra 2011),

-          Eko-akcijski načrt za šolsko leto 2012/13 (do maja 2012) in

-          Poročilo o delu (do maja 2012).

Dodatno pa boste  izvedli vsaj še tri projekte, ki bodo v okviru programa Ekošola razpisani v obliki nagradnih natečajev ali posebnih projektov ter še eno ozaveščevalno akcijo po lastni izbiri.

Za lažje delo smo za prihajajoče šolsko leto pripravili izhodišča za izvedbo okoljskega pregleda in obrazec za pripravo eko-akcijskega načrta, ki ju najdete kot prilogi tega obvestila. Opozoriti želimo, da gre za osnutek dokumentov, ki ju bomo jeseni v končni obliki objavili kot spletne obrazce na spletnem mestu Ekošole. Podrobnejša navodila in pojasnila tako o 7 korakih kot o teh dokumentih pa bomo predstavili na nacionalnem srečanju eko-koordinatorjev, ki bo v sredo, 5. oktobra 2011 na Brdu pri Kranju, in na regijskih srečanjih, ki jih bomo izvajali tudi v šolskem letu 2011/12. Za morebitna vprašanja ali nejasnosti pa smo na spletnem mestu Ekošole že objavili »forum«   in »pogosta vprašanja (FAQ. V Poročilu o delu pa boste predstavili širši okvir vašega okoljskega delovanja. Predlogo za Poročilo o delu bomo prav tako objavili jeseni.

Temeljni namen programa Ekošola je, da daje okvir za okoljsko delovanje sodelujočih ustanov, znotraj tega okvirja pa lahko vsaka ustanova izbere takšen program, ki v največji meri omogoča njeno učinkovito okoljsko delovanje. Verjamemo, da boste prepoznali prednosti in koristi tovrstnega pristopa. Z njim želimo dokazati, da je mogoče z dolgoročnim načrtovanjem in sistematičnim izvajanjem aktivnosti doseči spremembe v našem odnosu do okolja, še posebej zato, ker so ključni nosilci teh aktivnosti otroci in mladi. Glede na to, da se krog sodelujočih ustanov v programu Ekošola veča, pa smo prepričani, da se s takšnim načinom dela veča tudi pomen vaše ustanove in vaš vpliv v lokalni in širši skupnosti.

Želimo vam prijetne in sproščene počitniške dni in vas lepo pozdravljamo,

mag. Gregor Cerar
nacionalni koordinator programa Ekošola

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL