Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA 2011/12

Dodano: 2011-09-19 12:28:39

PROGRAM DELA 2011/12 (OŠ/SŠ/dijaški domovi)

Začeli oz. nadaljevali boste s sistematičnim izvajanjem aktivnosti po metodologiji sedmih korakov v skladu z mednarodnimi smernicami FEE. Vsebine dela in področja programa Ekošola v osnovi ostajajo nespremenjeni, prednostna področja so energija, odpadki in voda.   Z novim  pristopom izvajanja  programa smo zmanjšali število obveznih projektov. Ob tem vam omogočamo, da izberete in izvajate tiste aktivnosti, ki jih vaš eko odbor prepozna kot najbolj pomembne za vašo ustanovo in okolico. Jedro programa Ekošola  (OŠ, SŠ, dijaški domovi, domovi CŠOD) je okoljski pregled, ki ga boste izpolnili preko spletne aplikacije - pd.ekosola.si (do decembra 2011), Eko-akcijski načrt za šolsko leto 2012/13 (do maja 2012), izvedli tri projekte, ki so razpisani v obliki nagradnih natečajev ali posebnih projektov  in eno ozaveščevalno akcijo po lastni izbiri. Ob koncu šolskega leta boste preko spletne aplikacije oddali še poročilo o delu (do maja 2012).

Program dela za vrtce  v šolskem letu 2011/12   je tudi v letošnjem šolskem glede na vsebino izvajanih aktivnosti ločen od vsebin za OŠ in SŠ. Prednostna področja ostajajo tudi za vrtce nespremenjeni energija, odpadki in voda. Nosilna tema programa vrtcev ostaja Zgodnje naravoslovje, kot temelj naravoslovno - okoljskega opismenjevanja.

Rok za oddajo razpisanih  projektov in ostalih aktivnosti je 30. oktober 2011.  

Konferenca koordinatorjev  bo v sredo 5. oktobra 2011 na Brdu pri Kranju. Dopoldanski del je namenjene strokovnemu izobraževanju s predavanji strokovnjakov (predstavitev programa Ekošola Hrvaške,…javna naročila, zelena oskrba) podrobna predstavitev dela programa ekošole,  predstavitev nadgradnjo spletne strani, podelitev nagrad  projekta  Šolska VRTilnica, natečaj »Prednovoletni čas«.  V popoldanskem delu bodo v dveh dvoranah (ločeno vrtci in OŠ) potekale predstavitve  rezultatov projektov za vrtce,  predstavitev rezultatov OŠ/SŠ, ki ste jih izvedli v letošnjem šolskem letu. Po zaključku predstavitev  bo predvidoma  ob 16. uri  podelitev ekozastav letošnjim prvim prejemnikov.

Kotizacija za mednarodno konferenco na Brdu pri Kranju je za enega udeleženca ustanove brezplačna (všteta je v pristojbino, ki v šolskem letu 2011/12 ostaja nespremenjena). Kotizacija za drugega udeleženca je 30 € (z DDV). Kotizacija je brezplačna tudi za koordinatorja vrtca, ki so v program vključeni v okviru OŠ

V novem šolskem letu vam želimo veliko lepih trenutkov pri delu z učenci/otroki na okoljskem področju v vaši ustanovi.

PROGRAM KONFERENCE
PRIJAVNICA

Povabilo koordinatorjem vrtcev za predstavitev rezultatov projekta "Zgodnje naravoslovje"

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL