Odgovorno s hrano

15 let programa Ekošola

Dodano: 2011-10-06 18:43:10
Na konferenci koordinatojev, ki je potekala 5. oktobra 2011 na Brdu pri Kranju se je zbralo 380 udeležencev.

Poleg ministra za okolje in prostor dr. Roka Žarnića in nacionalnega koordinatorja programa Ekošola mag. Gregorja Cerarja sta udeležence nagovorila tudi predstavnica mednarodne Fundacije za vzgojo in izobraževanje (FEE)  Anne Normann in nacionalni koordinator programa Ekošola na Hrvaškem Josip Gregac. - V programu Ekošola, ki letos praznuje 15 let delovanja v Sloveniji, uvajajo nekatere vsebinske in organizacijske novosti, s katerimi bodo sodelujoče ustanove prevzemale še bolj aktivno vlogo pri opozarjanju in odpravljanju okoljskih težav v lokalnem okolju.- Konferenco so zaključili s popoldansko slavnostno podelitvijo zelenih zastav.

Program Ekošola, ki v Sloveniji deluje v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia, letos praznuje 15 let sistematičnega in vztrajnega dela pri uvajanju okoljskih vsebin v vzgojo in izobraževanje. Število vključenih ustanov je vsako leto višje: v preteklem šolskem letu je program Ekošola združeval 711 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov ter centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. Pri projektih in v aktivnostih programa je sodelovalo več kot 100.000 otrok, učencev in dijakov ter več kot 8000 vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev. Zeleno zastavo kot znak izpolnjevanja meril programa Ekošola je z zaključkom šolskega leta 2010/2011 prvič pridobilo 66 ustanov.

Koordinatorji programa Ekošole se že tradicionalno na začetku šolskega leta zberejo na nacionalni konferenci na Brdu pri Kranju. Tudi letos jih je uvodoma nagovoril minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, ki je med drugim poudaril, da se je program Ekošola v Sloveniji razvil v zares široko mrežo ustanov. Pri tem je izpostavil izjemno pomembno vlogo pedagogov, saj je izvajanje okoljskih aktivnosti in motiviranje mladih najbolj pogosto odvisno od osebne zavzetosti in ozaveščenosti pedagogov.

Največji poudarek so na konferenci namenili predstavitvi programa dela in projektov za novo šolsko leto. To je letos še posebej pomembno, saj Ekošola načrtuje nekatere vsebinske in organizacijske nadgradnje programa. Potrebne so za nadaljnji razvoj kakovostnega programa v prihodnje, hkrati pa omogočajo tudi organizacijsko učinkovitost glede na vse večje število vključenih ustanov. Mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola v Sloveniji, je pojasnil: »Program Ekošola temelji na t.i. metodologiji sedmih korakov, ki je primerljiv z mednarodnim okoljskih standardom ISO 14001. Zato bomo dali temu v prihodnje večji poudarek. Gre za celovit, sistematičen in mednarodno primerljiv pristop, ki je skupni imenovalec delovanja vseh vključenih ustanov. Hkrati pa omogoča prilagajanje in izbor vsebin – vsaka ustanova se lahko v sedmih korakih ukvarja z vsebinami oziroma problemi, ki so najbolj značilni ali najbolj pereči v njenem okolju v določenem trenutku. To pomeni, da ne želimo ustanovam predpisovati vsebin, temveč želimo, da jih prepoznavajo v lastnem okolju in se nanje aktivno odzivajo.« Osrednji tematski sklopi programa ostajajo voda, odpadki in energija, poleg njih pa se ukvarjajo še s transportom, zdravjem in dobrim počutjem, okolico šole, biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami in drugimi. V letošnjem letu bodo nadaljevali tudi s dodatnimi projekti, ki jih izvajajo v sodelovanju s pokrovitelji, med drugim: Šolska VRTilnica, Ekokviz, likovni natečaj »Prednovoletni čas«, Eko-paket, Mladi v svetu energije, LIFE+ projekt okoljskega osveščanja mladine, nekateri pa so še v pripravi.

Konference se je letos udeležila Anne Normann, vodja programa Ekošola iz mednarodne Fundacije za vzgojo in izobraževanje (FEE). Predstavila je osnovna načela in širši okvir programa, ki deluje že v 52 državah sveta, vanje je vključenih 11 milijonov otrok , 600.000  učiteljev in vzgojiteljev iz 37.900 šol in vrtcev. Podelili so že 12.900 zelenih zastav. Poudarila je, da je program izjemno pomemben zaradi načina dela: spodbuja izkustveno učenje, usmerjenost v aktivno delovanje, demokratične metode dela ter vključevanje različnih družbenih skupin. Na konferenci je sodeloval tudi Josip Gregac, nacionalni koordinator programa Ekošola s Hrvaške, kjer Ekošola vstopa v 12. leto delovanja.

Zaključek konference je bil namenjen podelitvi zelenih zastav, ki jo ustanova dobi kot potrditev ustreznosti svojega dela.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL