Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA OŠ 2013/2014

Letošnja vsebina Ekokviza  so teme z naslednjo okoljsko problematiko: Podnebne (klimatske) spremembe, vpliv podnebnih sprememb na živali, rastline in ljudi in prehrana.

Gradivo o podnebnih spremembah bo namenjeno učencem 6. razredov (kaj so podnebne spremembe, zakaj nastanejo, kdo so strokovnjaki, ki proučujejo spremembe podnebja in kako to počnejo.

Gradivo o vplivu na podnebne spremembe na živali, rastline in ljudi bo namenjeno učencem 7. razredov. Vsebovalo bo podatke o učinkih podnebnih sprememb na biodiverziteto, zdravje ljudi, dobro počutje in učinkih na družbene odnose. 

Gradivo o prehrani bo namenjeno učencem 8. razredov. Vsebovalo bo podatke o tem, kako vremenske spremembe vplivajo tudi na materialno blaginjo ljudi, t.j. količino in kakovost hrane na svetu.

PRAVILA ZA SODELOVANJE  2013/2014
PRAVILA ZA ORGANIZACIJO ŠOLSKIH TEKMOVANJ  2013/2014

UČNO GRADIVO  CELOTNO UČNO GRADIVO
FINALISTI
REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA
ZMAGOVALCI 2014 

 Priznanje EKOFACA 2014

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL