Odgovorno s hrano

RAZPIS ZA TEKMOVANJE V EKOZNANJU - EKOKVIZ 2013/14 ZA SREDNJE ŠOLE

Podnebje je tisto kar pričakujemo, 
vreme je tisto kar dobimo.
(Mark Twain
)

Ljudje se veliko pogovarjamo o vremenu. Predvsem poleti, spremljamo kako visoko bodo šle temperature, kdaj se približujejo nevihte, pozimi pa koliko snega bo zapadlo.  To ne preseneča, če upoštevamo, kako vreme vpliva na naše počutje, na naš način oblačenja in naš način prehranjevanja. Vendar pa »podnebje« ni isto kot vreme. Gre za povprečni vremenski vzorec posamezne regije v daljšem časovnem obdobju.
Podnebje se je vedno - in se tudi bo - spreminjalo zaradi naravnih razlogov. Naravni vplivi vključujejo spremembe sončnega sevanja, vulkanske izbruhe, ki lahko Zemljo zavijejo v oblak prahu, le-ta pa odbija sončno toploto nazaj v vesolje, in naravne spremembe samega podnebnega sistema.
Z naravnimi vplivi lahko razložimo le majhen del segrevanja ozračja. Prevladujoča večina znanstvenikov se strinja, da gre to pripisati predvsem povečevanju koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, ki v ozračju ujemajo toploto in so posledica predvsem človeških dejavnosti.

RAZPIS TEKMOVANJA V EKOZNANJU 2013/14
S tem razpisom za srednje šole želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti podnebne spremembe, zakaj se dogajajo in kako lahko kot posamezniki prispevamo k zmanjševanju podnebnih sprememb zaradi človekove dejavnosti.
Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.

UČNO GRADIVO
Kot pripravo na tekmovanje smo vam pripravili učno gradivo na temo podnebnih sprememb z naslovom »KAKŠNO VREME BO JUTRI?«, ki je objavljeno na naslednjih povezavah: Gradivo I. del     Gradivo II. del

PDF  UČNO GRADIVO ZA TISK

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz obravnavane vsebine. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo 11. marca 2014. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.
Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja in o lokaciji obvestili po elektronski pošti. 

AKTIVNOST          


TERMIN               
                  OPOMBA                                                          
gradivo za tekmovanje 23.12.2013 po elektronski pošti, spletna stran
šolsko tekmovanje    5.2.1014 naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 3.2.2014 po elektronski pošti
poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev  15.2.2014 po elektronski pošti na na naslov info@ekosola.si
državno tekmovanje  11.3.2014 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Dodatne informacije v zvezi ekokvizom dobite na elektronski pošti info@ekosola.si ali po telefonu 0599  55550 in 031 323 332 (Dunja Dolinšek).

Lea Janežič,
Vodja tekmovanja »Ekokviz 2013/14 za SŠ«

Posnetek POLNOČNEGA KLUBA  "KDO, ČE NE MI? KDAJ, ČE NE ZDAJ?" 

 Pravila tekmovanja
 Zapisnik šolskega tekmovanja in  seznam dijakov z njihovimi dosežki 
 Prijavnica na državno tekmovanje
 Izjava staršev 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL