Odgovorno s hrano

Nagradni natečaj EKO-PAKET 2011/12

Dodano: 2012-01-31 11:31:08
Zaključek natečaja je 2. marec 2012. Tudi v letošnjem šolskem letu ni potrebno poslati prijave za sodelovanje. Kot pomoč pri delu so vam na voljo delovni list, navodila za mentorje in nasveti za ustvarjanje.

NagradnI natečaj Eko-paket 2011/12 se zaključuje  2. marca 2012. To je zadnji dan za oddajanje poročil o kreativnih izdelkih iz odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS).

Nagradni natečaj »Kreativno ustvarjanje iz KEMS« je neobvezni del projekta Eko-paket, v katerem otroci, učenci in dijaki, pod vodstvom mentorjev, kreativno ustvarjajo iz odpadne KEMS. V nagradnem natečaju lahko sodelujeti vsi , ki boste do omenjenega  datuma posredovali poročilo in oddali fotografije izdelkov, ki ste jih izdelali iz odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS). Poročilo in fotografije lahko že oddajate v Ekoaplikaciji http://pd.ekosola.si/formular/13/eko-paket-2011-12/.

V nagradnem natečaju so določene štiri (4) starostne skupine, za vsako skupino pa sta razpisani tehnika in tema ustvarjanja, in sicer:
1.    otroci v vrtcih: izdelava kolaža na temo najljubših pravljičnih oz. risanih junakov ali izdelava igrice 
       spomin,
2.    šolarji od 1. do 3. razreda OŠ: izdelava kolaža na temo najljubših pravljičnih oz. risanih junakov ali
       izdelava igrice spomin,
3.    šolarji od 4. do 6. razreda OŠ: izdelava makete slovenske ali svetovne znamenitosti,
4.    šolarji od 7. do 9. razreda OŠ in dijaki srednjih šol: izdelavo plakata ali fotostripa »Življenje
       KEMS«.

Za sodelovanje v nagradnem natečaju Eko-paket 2011/12 ni treba poslati posebnega prijavnega obrazca, pač pa morate do razpisanega roka oddati le poročilo o kreativnem izdelku (ali skupino izdelkov), ki ste jih izdelali iz odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS).

Za pomoč pri ustvarjanju imate na voljo pripomočke za delo (delovni list,  navodila za mentorje in nasvete za ustvrjanje), ki so ločeni za VRTCE in OŠ/SŠ  Več o  projektu, brošure, rezultate in utrinke tekmovanj iz preteklih si lahko ogledatena spletnem naslovu Eko-paketa www.eko-paket.si

Za dodatne informacije o natečaju in oddajanju izdelkov pošljite e-pošto na naslov: info@eko-paket.si ali tomaz.pajnic@ekosola.si.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL