Odgovorno s hrano

PROJEKT HRANA NI ZA TJAVENDAN

Dodano: 2015-08-24 09:06:04
Ali ste vedeli, da vsak Slovenec letno zavrže 82 kilogramov hrane? Vabimo vas, da sodelujete v projektu »za manj zavržene hrane", s katerim želimo, da bomo bolj skrbno ravnali s hrano.

V okviru projekta ''Hrana ni za tjavedan'' bodo otroci in mladostniki spremljali in analizirali jedilnike v vrtcih in šolah, ravnanje s hrano med obroki in po njej, količino in vrsto odpadne hrane ter njeno nadaljnjo pot, oblikovali priporočila za zmanjšanje odpadne hrane in izvedli aktivnosti v vrtcih in šolah ter tudi doma spoznali in udejanjali svojo vlogo pri odgovornemu ravnanju s prehrambnimi izdelki. Projekt je torej namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti kot poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano.

Namen projekta
-
Zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne ter zavržene hrane (hrana ni in ne sme biti odpadek).
- Spodujanje praktične uporabo neporabljene hrane in prikaz pravilnega načina shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
-Pravilno recikliranje in odlaganje ostanov hrane (kompotiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biloške odpadke). 

VSEBINE IN POTEK PROJEKTA
Vsaka sodelujoča ustanova oblikuje skupino ali več skupin, ki jo sestavljajo otroci s podporo mentorja, po možnosti pa tudi odgovornega za pripravo jedilnikov in osebje iz kuhinje. Z izvajanjem različnih aktivnosti (ki so predlagane v nadaljevanju) bodo po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni (idejnih predlogov) na temo zmanjševanja odpadne in zavržene hrane. 

Mentorji oziroma vodje projekta bodo prejeli gradivo, v katerem bodo navedeni koraki dela, možne aktivnosti, dnevnik zavržene hrane ter nekateri predlogi za zasnovo izboljšav. Za mentorje bomo, predvidoma zadnji teden avgusta 2015, pripravili tudi delavnico, ki je podrobneje obrazložena v nadaljevanju razpisa.
1-Navodila mentorjem
2-Dnevnik zavržene hrane
3-Dodatek k dnevniku zavržene hrane

Projekt poteka od marca do novembra 2015, časovno pa bo razdeljen na dva dela.

Prvi del projekta poteka v spomladanskem delu (marec–junij 2015) in zajema:

 • posnetek stanja o hrani in odpadni hrani na ustanovi (dnevnik zavržene hrane),
 • oblikovanje priporočil na sistemski ravni za posamezno ustanovo (kakšne so možne spremembe oziroma možnosti prilagoditve),
 • priprava idejnih predlogov za izvajanje aktivnosti v jesenskem delu na sistemski ravni (na ravni vrtca oziroma šole),
 • priprava idejnih predlogov za izvajanje aktivnosti v jesenskem delu za večjo ozaveščenost na področju ravnanja z odpadno hrano pri otrocih in učencih,
 • oddano vmesno poročilo o prvem delu s posnetki stanja in predlogom aktivnosti, ki jih bo vrtec oziroma šola izvedla za zmanjševanje količine odpadne hrane (sistemske in ozaveščevalne predloge) v jesenskem delu (rok za oddajo: 10. 6. 2015).

Drugi del projekta poteka v jesenskem delu (september-november 2015). V njem vrtci, šole in druge ustanove (CŠOD, dijaški domovi) nadaljujete aktivnosti iz spomladanskega dela. To so:

 • izvajanje predlaganih aktivnosti iz spomladanskega dela (do konca oktobra), na podlagi dodatnih prejetih usmeritev (na sistemski in ozaveščevalni ravni),
 • izvedba idejnih predlogov,
 • priprava predstavitve v vnaprej določeni obliki (Powerpoint, Prezi predstavitev) z možnostjo priprave dodatne predstavitve v obliki kratkega filmčka, foto kolaža ali plakata,
 • končno poročilo.

V začetku novembra bo strokovna komisija proučila delo in aktivnosti vsake prijavljene ustanove (delo skozi celoten natečaj) in izbrala zmagovalne ekipe. Rok za oddajo končnega poročila je 29. 10. 2015.

STAROSTNE KATEGORIJE  (idejne predloge bomo ocenjevali skladno s starostno skupino):

 • vrtci in 1. triada OŠ
 • 2. triada OŠ
 • 3. triada OŠ in SŠ

Skupine lahko štejejo 3 - 8 članov. Število skupin na ustanovo ni omejeno.

Idejne predloge bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev:
- vsebinska ustreznost (skladnost z razpisano temo)
- kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost),
- uporabnost (možnost realizacije),
- sodelovanje otrok oziroma šolarjev (v načrtovanje in oblikovanje),
- vključevanje drugih posameznikov in skupin: vzgojiteljev, administrativno-tehnični delavcev, vrstnikov, staršev ali lokalne skupnosti.

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev dela objavljena na komunikacijskih kanalih programa Ekošola, podjetja Lidl Slovenija in na razstavi ob zaključku natečaja.

Naš cilj ni kopičenje odpadkov, zato iščemo rešitve, da jih ustvarimo čim manj, tudi na področju prehrane. 

V mesecu aprilu boste vse sodelujoče ustanove prejele strokovno gradivo in navodila za praktično delo na projektu.

NAGRADE ZA UDELEŽENCE:
1. mesto:
3 x izlet v neznano v Sloveniji za zmagovalno skupino (1x izlet v posamezni starostni kategoriji)
2. mesto: 3 x paket presenečenja z izdelki iz podjetja Lidl Slovenija (1x paket v posamezni starostni kategoriji)
3. mesto: 3 x paket presenečenja z izdelki iz podjetja Lidl Slovenija (1x paket v posamezni starostni kategoriji)

Med prejetimi končnimi poročili oz. projekti bo strokovna komisija (v komisiji tudi člani programa Ekošola in podjetja Lidl Slovenija) pripravila izbor devetih najbolj inovativnih projektov, v vsaki kategoriji 3 projekte. Najboljši projekti v posamezni starostni kategoriji (skupno 3 najboljši projekti) bodo prejeli nagrado izlet v neznano v Sloveniji, ostali dve skupini v posamezni starostni kategoriji bodo prejeli pakete presenečenja z izdelki iz podjetja Lidl Slovenija (za 2. in 3. mesto). Skupine, ki bodo uvrščene med devet najbolj inovativnih projektov, bodo sodelovale na zaključnem dogodku, kjer bodo svoje projekte predstavili tudi medijem in zainteresirani javnosti. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.). Mentorji iz devetih omenjenih vrtcev oziroma šol bodo prejeli Lidlove vrednostne bone.
Zaključni dogodek bo v novembru med Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov, kjer bomo skupaj s podjetjem Lidl Slovenija pripravili dogodek, ki bo namenjen razglastivi zmagovalcev in predstvitvi zmagovalnih projektov.  

ROK ZA PRIJAVO: s prijavnico do 3.4.2015 na elektronski naslov info@ekosola.si

 V aprilu boste skupaj z gradivom prejeli obrazec, za vmesno poročilo, ki ga boste do 10. 6. 2015, poslali na e-naslov info@ekosola.si

O dogajanju o projektu vas bomo redno obveščali tudi na spletni strani programa Ekošola in naši Facebook strani.

NAGRADNI NATEČAJ "RECIKLIRANA KUHARIJA"

V okviru projekta »Hrana ni za tjavendan« razpisujemo vseslovenski nagradni natečaj
»Reciklirana kuharija«, kjer bomo raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in zbirali recepte naših babic, v katerih so uporabile preostanek živil ali obrokov.
Raziskujte, kuhajte in sodelujte!

 

 

        ZMAGOVALNI RECEPTI "RECIKLIRANA KUHARIJA"

 

 

Pridružite se skupnim pobudam in prizadevanjem, da bomo s hrano ravnali skrbno in da bodo količine zavržene hrane v Sloveniji precej manjše kot so danes!

Veselimo se skupnega dela.
Ekipa projekta Hrana ni za tjavendan


PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL