Odgovorno s hrano

20 LET PROGRAMA EKOŠOLA NA KONFERENCI KOORDINATORJEV

Dodano: 2017-06-15 12:25:59
V ponedeljek, 26. septembra 2016 potekala konferenca koordinatorjev. Posebna priznanja za 20 let neprekinjene okoljske vzgoje in izobraževanja je podelil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar.

Dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije je na letošnji konferenci koordinatorjev programa Ekošola na Brdu pri Kranju podelil posebna priznanja šolam, ki v Sloveniji neprekinjeno delujejo od vzpostavitve programa leta 1996. Prvi vključeni šoli sta bili OŠ Notranjski odred Cerknica in OŠ Bakovci, kmalu so jima sledile OŠ Bršljin, OŠ Šmarjeta, OŠ Vransko-Tabor, OŠ Ob Dravinji, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Toneta Pavčka, OŠ Ormož, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Križevci, OŠ Jelšane, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Ljubečna, OŠ Rodica, OŠ Lesično, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu in Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Celje.

Predsednik Vlade dr. Miro Cerar je v slavnostnem nagovoru dejal, da prihodnost temelji na mladih in da je pomembno, da v mlade zasadimo tisto seme, ki počasi klije in se potem vrača tudi vsem nam, ki ob njih sobivamo. Izpostavil je, da je delo koordinatorjev in sodelavcev programa Ekošola na nek način pionirsko delo, predvsem pa ni enostavno. Včasih je zelo lepo, zelo prijetno, razveseljuje srca, včasih pa seveda težko, ker v tem pogledu ljudje napredujemo počasi in ker je na svetu vedno toliko izzivov, da je vsem težko biti kos. Poudaril je, da koordinatorji dokazujejo, da so vztrajni, zato je čestital vsem prejemnikom priznanj za dvajsetletnico delovanja ter ustanovam, ki so prvič pridobile zeleno zastavo.

Nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar je v uvodnem govoru izrazil zadovoljstvo ob obletnici programa, ki je strnjen v monografiji "Prvih dvajset let programa Ekošola v Sloveniji". Naslov ni izbran naključno, ker je Ekošola program, ki vsako leto obsega niz projektov in aktivnosti, s katerim ustanove dopolnjujejo okoljsko delovanje.  Program Ekošola je kot drevo, na katerem poganjajo in rastejo veje. Nekatere rasteljo dlje časa in višje, drug se prej ustavijo, najbolj pomembno je, da vse rasteijo in pogajnjajo na istem drevesu. Na njem rastejo zavzetost, radovednost, ustvarjalnost, pozitivna energija, želja po znanju, sodelovanju in povezovanju. 

560 zelenih zastav in 4735 projektov v šolskem letu 2015-2016560 ustanov vzgojnih in izobraževalnih ustanov je prejelo okoljski znak 'zelena zastava' kot znak izpolnjevanja kriterijev programa Ekošola za šolsko leto 2015-2016. Pet med njimi jih je zeleno zastavo pridobilo prvič: OŠ Gorje, OŠ Notranjski odred Cerknica - PE Maksim Gaspari Begunje, OŠ Elvire Vatovec Prade - Podružnica Sveti Anton, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola – Šolski center Kranj in Srednja trgovska šola Maribor.

Na konferenci so bili predstavljeni primeri dobrih praks, kjer so koordinatorji in mentorji predstavili aktivnosti posameznih tematskih sklopov, ki so jih izvedli v šolskem letu 2015/2016,  okrogla miza "Kako navdušiti za okoljsko vzgojo? in predstavljeni projekti za šolsko leto 2016/2017.

Podelitev nagrad
Program dela v šolskem letu 2016/2017 - Tomaž Pajnič
Eko Sklad - Tadeja Kavčič

PROJEKTI
Star papir zbiram - prijatelja podpiram - Goran Ambrož
Mladi poročevalci
URE
Misija - trajnostna mobilnost
Hrana ni za tjavendan - Tina Cipot
Odgovorno s hrano
Znanje o gozdovih in Biotska raznovrstnost
Eko-paket
Šolska vrtilnica - Zelene kocke
Mladi v svetu energije
Jaz, ti, mi za Slovenijo
Ekobranje za ekoživljenje
Altermed
Ekokviz za OŠ
Ekokviz za SŠ
Likovno ustvarjanje

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL