Odgovorno s hrano

Eko-paket: poenostavljena navodila

Dodano: 2010-10-21 08:52:19
Z namenom, da olajšamo delo koordinatorjev, smo v projektu Eko-paket poenostavili navodila za zbiranje KEMS in poročanje o projektu.

Na nacionalni konferenci koordinatorjev Ekošol so se pojavila nekatera vprašanja o zbiranju KEMS na posameznih ustanovah. Z namenom, da koordinatorjem olajšamo delo, smo poenostavili navodila za zbiranje KEMS: v okviru projekta ni točno določen način zbiranja KEMS, zato se lahko vsaka ustanova oziroma koordinator odloči, kako bo zbirala KEMS glede na že obstoječo organiziranost ravnanja z odpadki. S tem želimo omogočiti, da izvajanje projekta v vsaki ustanovi organizirate tako, kot vam najbolj ustreza. 

Primer: v kolikor imate v vaši ustanovi že vzpostavljeno ločeno zbiranje odpadkov, lahko obdržite dosedanji sistem in KEMS zbirate skupaj s plastiko oziroma embalažo. Lahko pa se seveda odločite, da KEMS zbirate povsem ločeno od drugih vrst odpadkov in jo ločeno zbrano odložite na ekološki otok v zabojnike za plastiko oziroma embalažo.

Sodelujoče ustanove bodo morale v zaključnem poročilu po novem samo opisati način zbiranja KEMS ter temu dodati dve fotografiji, iz katerih bo razvidno, kako je potekalo zbiranje KEMS. Če želijo, lahko v poročilu dodatno navedejo tudi oceno o količini zbrane KEMS (v kilogramih), ni pa obvezno. Spremenjena vsebina navodil je označena v modrem okvirju na 2. strani v Navodilih za vrtce, in .
 
Na nacionalni konferenci koordinatorjev smo razdelili tudi plakat o odgovornem ravnanju s KEMS. Tisti mentorji, ki se konference niste udeležili, jih boste naknadno prejeli po pošti. To bo predvidoma novembra, ko bomo pripravili še informativno-ozaveščevalno zloženko, za katero prav tako upamo, da bo koristen didaktični pripomoček.


Kontakt za dodatne informacije:
Tomaž Pajnič, vodja tematskega sklopa Odpadki
e-naslov: tomaz.pajnic@gmail.com ali info@eko-paket.si
telefon: 041 349 350

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL