Odgovorno s hrano

V. SREČANJE KOORDINATORJEV EKOVRTCEV SLOVENIJE

Dodano: 2011-05-27 10:52:21
Na Brdu pri Lukovici se je zaključilo 5. srečanje koordinatorjev ekovrtcev.

 Letošnjega srečanja koordinatorjev slovenskih ekovrtcev se je udeležilo 130 predstavnikov vrtcev iz vse Slovenije, ki so obravnavali tudi pomen čebelarstva in obstoj čebel, ki imajo neprecenljivo vlogo pri širjenju rastlinskih vrst in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Aktualna tema srečanja je bila  tudi življenjski slog, za ozaveščanje otrok o pomenu zdrave in uravnotežene hrane za rast in razvoj.  Dejstvo, da je ekološka predelava hrane prepoznavna hrana, ekovrtci želijo, da bi bila temu primerno zagotovljena tudi dobava ekološih živil. Na podlagi raziskave v vrtcih so ekoživila  zastopana preskromno

V preteklem šolskem letu je bil posebej poudarek usmerjen  v konkretne vsebinske probleme trajnostnega razvoja npr. prosti čas staršev kot element kakovosti starševske vzgoje in okolja, v katerem otrok živi in odrašča v interakciji z ekovrtcem.  Opazovalni dnevnik Ekokotiček za moj fižolček je didaktični pripomoček s pomočjo katerega starši na določeno naravoslovno vsebino pri opazovalno-raziskovalni aktivnosti, ki ga otrok izvaja doma, otroku stojijo ob strani in ga pri aktivnostih spodbujajo.  Takšen pristop omogoča lažje razumevanje spremljanja aktivnosti otrok na področju naravoslovnih vsebin doma in v vrtcu. Anketa pilotnega projekta, ki so ga izvajali v šestih vrtcih je pokazala visoke ocene smiselnosti projekta, ker spodbuja doživljanje narave za trajnostni razvoj že v družini. Ekovrtec spodbuja raziskovalne, opazovalne aktivnosti v naravi, ki je v naravi svet naravnih materialov. V tem svetu je otrok aktiven in to je svet njegove domišljije.

Ob zaključku projektov, ki so jih vrtci izvajali v okviru projekta Zgodnje naravoslovje so bile predstavitve rezultatov  Čebele in cvetovi, kjer je  bilo trinajst predstavitev iz prakse. Cilj projekta je  bil, da otroci poznavajo zakonitosti življenja, ki je v naravi in okolju, v katerem poteka naravoslovno-okoljsko opismenovanje, in to v ekosistemih, ki povezujejo rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo.

Vodja projekta Zgodnje naravoslovje in koordinator za vrtce Dane Katalinič je ob zaključku dejal,  da radovednost otrok ni nikoli potešena. Otrok samostojno razvija kritično presojo o lastnostih živih bitij v naravi, o dogodkih in pojavih, kot jih je doživel sam in jih skladno s svojimi predstavami in stališči tudi vrednoti.

PREDAVANJAin PREDSTAVITVE

TR-ERM - vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj

Eko prehrana tukaj in zdaj

Ekošola v Sloveniji

DOVES in Program EKOŠOLA v Sloveniji

Predstavitev pilotnega projekta "Ekokotičej za moj fižolček"
-
Martina Fekonja, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
- Petra Gal, Vrtec Lendava
- Mojca Buzeti, Borut Anželj, Vrtec Murska Sobota
- Katja Rakovnik, Vrtec Pobrežje Maribor 

LDN (akcijski načrt) za šolsko leto 2011/12

Sedem korakov ekovrtca

Ekoživila v vrtcih

Rezultati pilotnega projekta "Ekokotiček za moj fižolček"


PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL