Odgovorno s hrano

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Dodano: 2016-05-17 13:45:41
Zdaj je najprimernejši čas, da se pridružite Velikemu lovu na rastline in uživate v zabavnih in spontanih izobraževalnih dejavnostih v razredu, na računalniku in na prostem.
GRADIVA: RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI - Veliki lov na rastline
OBRAZEC: ZAKLJUČNO POROČILO - rok oddaja 13. junij 2016
Akcijski načrt        
Biodiverziteta PPT
Navodila za izpolnjevanje ankete
Anketa (5 - 6 let)  OBRAZEC za vrednotenje (5 - 6 let) 
Anketa (6 - 7 let) OBRAZEC za vrednotenje (6 - 7 let)
Letni potek dela
Veliki lov na rastline (Priročnik za učitelje)
Darwinovi opazovalci (starost 5 - 6 let)
Darwinovi raziskovalci (starost 6-7 let) 

Projekt se bo osredotočil na biotsko raznovrstnost s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi živalskimi vrstami.  Vključeval bo izobraževalne vidike, ki temeljijo na FEE pedagoških načelih in praktične dejavnosti, ki temeljijo na gradivih, ki so jih pripravili Kraljevi botanični vrtovi Kew, s finančno pomočjo Wellcome Trusta. Kew in Wellcome Trust bosta označena na vseh gradivih Velikega lova na rastline (the Great Plant Hunt - GPH).  Spodbuja se možne povezave s Toyoto, zlasti v državah MM5 (držav z močno prisotnostjo Toyote). Projekt bo trajal pet let. 

Cilji projekta
Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja in promocije lokalnih ukrepov, za ohranitev  biotske raznovrstnosti.
Razvoj gradiv, v skladu z načeli  Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi učiteljem omogočal spodbujanje izobraževalnih aktivnosti s področja biotske raznovrstnosti.

Spoznavanje načel Kew/FEE:
- preprosta uporaba,
- spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod,
- v skladu s CBD/Zeleni koridor.

Pomoč pri izpolnjevanju ciljev EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti.
Razviti modul kot del FEE šolskih programov.

Izvedba projekta v šolah
Raziskovanje in vrednotenje sta za programe FEE zelo pomembna, saj tako ugotovimo uspešnost projekta. Učitelji boste na začetku in koncu vsakega šolskega leta opravili pregled ozaveščenosti učencev.

Prvi korak: registracija
Šole in vrtci, ki želijo sodelovati, se morajo sprva registrirati pri nacionalnem koordinatorju (NO). NO registrira šole in jih vpiše v bazo podatkov FEE.

Drugi korak: pregled
V šolah in vrtcih boste izvedli anketo o biotski raznovrstnosti in s tem proučili raven ozaveščenosti o okoliški biodiverziteti in njenem pomenu. Zaželeno je, da šole k dobljenim anketam dodate še svoj niz vprašanj. Ankete, ki jih boste prejeli, bodo upoštevale starost in sposobnost učencev. Rezultate morate beležiti in jih predstaviti.

Drug pomembni element pregleda je, da ustvarite zemljevid habitata okolice vaše šole in zabeležite prisotne vrste.
Identifikacijski ključi živali in rastlin, ki jih boste uporabljale šole, bodo prilagojeni tistim  iz Kewovega Velikega rastlinskega lova.
Šole bodo lahko izpolnile/ustvarile lastne identifikacijske ključe, temelječe na vrsti, ki jo boste našli.
Učenci bodo spodbujeni, da fotografirajo najdene okoliške rastline in živali, vključijo nekaj osnovnih informacij, jih zapišejo na kartice in jih naložijo na stran projekta.
Načrtujemo postavitev evropske internetne baze podatkov o vrstah v okolici šol in vrtcev, ki se bo v prihodnjih letih še širila.

Tretji korak: ukrep
Pregled vam bo pomagal identificirati nekaj problemov, ki se bodo nanašali na šolo ali širšo skupnost.

S pomočjo ukrepov boste:
- povečali raven zavedanja v šoli in v širši skupnosti;
- povečali število (če je mogoče) avtohtonih vrst in vrstne pestrosti v okolici šole.
Primere dobre prakse bomo objavili na skupni evropski spletni strani.

Četrti korak: spremljanje in vrednotenje
Že od začetka morajo šole načrtovati, kako bodo merile uspešnost akcijskega načrta.  Pomembno je, da se spremembe v znanju in praktičnih ukrepih merijo v daljšem obdobju.
Ovrednotiti je treba stopnjo ozaveščenosti  s ponovno proučitvijo ankete o biodiverziteti, ki je bila opravljena na začetku leta.

 Oceniti je treba napredek pri praktičnih izboljšavah:
- ustvariti nov zemljevid, ki prikazuje vse novosti vaše »učilnice v naravi«;
- preveriti je treba, ali se je vrstno bogastvo povečalo oz. se je povečalo število osebkov iste vrste.

Peti korak: poročilo
Šole o napredku poročajo NO. Ta odda skupno poročilo na FEE.

Projekt je podprt s strani:

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL