Odgovorno s hrano

PODELITEV ZELENIH ZASTAV NA MEDNARODNI KONFERENCI KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA

Dodano: 2017-10-09 06:08:18
V ponedeljek, 18. septembra 2017, je potekala Mednarodna konferenca koordinatorjev. Prve Zelene zastave je podelila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in mag. Tanja Strniša. 

Mag. Tanja Strniša je v slavnostnem nagovoru udeležencem dejala, da program Ekošola s številnimi  aktivnostmi promovira trajnostni način življenja in celostno okoljsko vzgojo, s tem pa uresničuje tudi cilje kmetijske politike, ki si prizadeva ohraniti čisto okolje, vodo, rodovitno zemljo ter proizvesti zdravo in kakovostno hrano, si prizadeva za več lokalne hrane v šolah in javnih zavodih in manj zavržkov hrane.

Pozornost je namenila tudi že uveljavljenem projektu Slovenska hrana, Tradicionalni slovenski zajtrk, ki od leta 2011 poteka v sodelovanju z  drugimi ministrstvi. Vse prisotne je povabila k čim večjem sodelovanju. Letošnja novost projekta so primeri dobrih praks, ki so jih šole izvedle v preteklosti.

Prvi prejemniki prvih Zelenih zastav za šolsko leto 2016/2017:
1. Javni zavod Vrtec Zreče
2. OŠ 27. Julij Kamnik
3. OŠ Franceta Bevka Tolmin
4. OŠ Livada Ljubljana
5. OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče
6. ŠC Celje – SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije

Posebno priznanje za vzpostavitev temeljnih  vsebin zgodnjega naravoslovja ter za navdihujoče  in ustvarjalo delo v vrtcih  je prejel Dane Katalinič. Priznanje in zahvalo za delo sta mu izrekla državna sekretarka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša in nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar.

V času konference so bila podeljena tudi priznanja in nagrade številnim zaključenim projektom v šolskem letu 2016/2017: Šolska VRTilnica, Zelene kocke,  Ekobranje za ekoživljenje, Likovni natečaj Energija, Po korakih do trajnostne mobilnosti, Znanje o gozdovih (LEAF),  Biotska raznovrstnost,  Mladi poročevalci.

Predavanje Irene Potočar Papež je bilo namenjeno povezovanju, sodelovanju, pozitivnemu razmišljanju ter učinkovitemu delu posameznika za uspeh skupine.

Predstavitev skupnega sodelovanje se je nadaljevalo s predstavitvijo projektne teme Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom na Odgovorno s hrano. Sodelovanje in povezovanje po izobraževalni vertikali (vrtec-OŠ-SŠ) z gospodarstvom in z lokalno skupnostjo.

Na konferenci so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks, kjer so koordinatorji in mentorji predstavili aktivnosti posameznih tematskih sklopov, ki so jih izvedli v šolskem letu 2016/2017. Predstavitve so pripravili:

 1. Alenka Pavlin, Ekonomska šola Celje – VIDEOKONFERENCA »GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY DEBATE«
 2. Andreja Kolarič, OŠ Gorišnica – DAN ŠOLE V EKO PODOBI
 3. Danica Centrih, Gimnazija Celje – Center:
  GOZD- VIR ENERGIJE
  MEDVRSTNIŠKI ODNOSI NA GIMNAZIJI CELJE-CENTER
  KISLINE V NARAVI IN V PREHRANI
 4. Irena Forštnarič, OŠ Gorišnica – RECIKLIRANI IZDELKI V OBP
 5. Jure Ausec, Biotehniški center Naklo – ZELENA WATT
 6. Karmen Koprivec, SŠ Domžale – EKSKURZIJA V SVET ENERGIJE V KRŠKEM IN ZAGREB
 7. Katja Mejač, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice – OD ODPADNEGA MATERIALA DO UPORABNIH IGER SKOZI DELAVNICE NA EKODNEVU
 8. Klara Trkaj, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice – KREATIVNOST PRI IZDELAVI DRUŽABNIH IGER IZ ODPADNIH IN NARAVNIH MATERIALOV
 9. Lidija Leskovšek, ŠC Celje, SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije – MODEL HIDROELEKTRARNE
 10. Maja Skaza, Vrtec Velenje – S KRTKOM LIGIJEM RAZISKUJEMO VELENJE
 11. Manca Gorup, OŠ Notranjski odred Cerknica – OBNOVA UČILNICE
 12. Manja Ferme Rajtmajer, Ekonomska šola Celje – USTANOVITEV UČNEGA PODJETJA
 13. Marjana Šmigoc, CUDV Draga – POJTE, POJTE DROBNE PTICE (GALERIJA V KROŠNJAH DREVES)
 14. Natalija Vahčič, OŠ Artiče – VODA JE VIR ŽIVLJENJA – POMANJKANJE PITNE VODE
 15. Smiljana Adamič, Gimnazija Celje – Center:
  KAJ VEM O ŽVEČILNEM GUMIJU
  IŠČEM NOVEGA LASTNIKA
 16. Tina Brodnjak Kokot, OŠ Gorišnica – NAŠ RAZRED JE EKO (»BUČA« ALI ODGOVORNO RAVNAJMO S HRANO)
 17. Vanja Majcen, OŠ Ljudski vrt, Podružnica Grajena – UPORABA ODPADNEGA MATERIALA V OŠ
 18. Zdenka Resnik, Bernarda Kričej, SŠ Zagorje – ODGOVORNO S HRANO

Sledila je predstavitev novega EKO PORTALA, ki bo nadomestil predhodno Ekoaplikacijo. Eko Portal ima javno dostopni del, ki vključuje predvsem splošne informacije o programu Ekošola v Sloveniji ter omogoča vpogled v Ekoskladovnico - podatkovno zbirno najboljših praks, kot tudi del dostopen zgolj prijavljenim uporabnikov. Ključna funkcionalnost Eko porta in temelj programa Ekošola je sedem korakov, ki je tudi ključno orodje vsake ustanove.

Okrogla miza: KAKO Z MLADIMI O OKOLJU IN Z OKOLJEM V SLOVENIJI IN DRUGIH DRŽAVAH?
Vsebina okrogle mize se je nanašala na ozaveščanje otrok in mladih o preprostih stvareh, ki prispevajo k varovanju okolja.  Gostje so razmišljali, kje in kako vzgajati mlade, kako sodelovati in širiti meje. Govorili so o okoljski vzgoji od vrtca do fakultete v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem.

Sodelujoči gostje na okrogli mizi:

 • JOSIP GREGAC, Udruga Lijepa Naša, iz Hrvaške
 • ALEKSANDRA MLADENOVIĆ, nacionalna koordinatorica programa Ekošola in izvršna direktorica združenja Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Srbije
 • JAN KULENOVIĆ, Inkubator društvenih inovacija MUNJA iz Bosne in Hercegovine

In predstavniki Slovenije:

 • DANE KATALINIČ, koordinator za vrtce
 • TOMAŽ PAJNIČ, koordinator za osnovne šole
 • DARJA SILAN, koordinatorica za srednje šole.

Primer uspešnega  sodelovanja z makedonsko osnovno šolo je predstavila koordinatorica OŠ Marije Vere Kamnik Polona Mežnar, ki z OŠ  Blaže Koneski iz Prilepa sodelujejo že šest let.

Mag. Darja Kunovar iz Eko Sklada, mreža ENSVET, je udeležencem predstavila možnosti sodelovanja vrtcev in šol z mrežo ENSVET ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko Sklad, slovenski okoljski javni sklad.  Poleg ugodnih posojil, subvencij in ozaveščanja Eko Sklad izvaja tudi brezplačna energetska svetovanja za občane in javne ustanove. Program energetskega svetovanja ENSVET omogoča brezplačne strokovne nasvete in razgovore o naložba v URE ter OVE takoo za zasebne in javne ustanove.

Sledile so vsebinske predstavitve projektov in programa dela v šolskem letu 2017/2018

ODGOVORNO S HRANO 
Mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške. Projekt poteka že tretje leto in se na mednarodnem nivoju v letošnjem šolskem letu formalno zaključuje s 31. 1. 2018, vendar ga v celotnem šolskem letu 2017/2018 izvajajo vse ustanove, ki želijo spoznati svoje prehranjevalne navade in (spremeniti) pogled na hrano.

ZNANJE O GOZDOVIH (LEAF) in BIOTSKA RAZNOVRSTNOST –Vsebina projekta je povezovanje z gozdno dediščino in raziskovanje biotske raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi vrstami. Oba projekta sta med seboj povezana in se izvajata po korakih.
Gozdni cikel je sestavljen in šestih korakih, ki obsega ustanovitev skupine za gozdove, raziskovanje, akcijski načrt, preverjanje in poročanje o napredku, obveščanje in vključevanje ter posebno Ekolistino – izjavo o gozdovih. Mednarodni projekt Biotska raznovrstnost  deluje po petih korakih, v katerem mladi zapisujejo in označujejo podatki v izbranem življenjskem prostoru.  Na podlagi načrta otroci in mladostniki opazujejo  svoje opazovano območje in beležijo prisotne živalske in rastlinske vrste.

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE
Mladi novinarji bodo svoje opazovanje in odnos do okolja predstavili tudi kot mladi poročevalci. Za poročanje so razpisane tri kategorije: pisni prispevki, fotografski prispevki in video prispevki.  Pisni prispevki  bodo objavljeni v rubriki Zeleno Delo. Razpisanih je pet tem v petih ciklih:

Teme

Cikel

energija (npr. viri energije, URE, OVE)

september – oktober

odpadki (npr. ravnanje z odpadki, krožno gospodarstvo)

hrana (npr. odgovornost s hrano, hrana in potrošništvo, zavržena hrana)

november – december

trajnostna mobilnost (npr. javni promet v domačem kraju, kolesarske steze, teden mobilnosti)

zdrav življenjski slog (npr. gibanje, pozitivno razmišljanje)

januar – februar

biotska raznovrstnost (npr. invazivne rastline)

marec – april

voda (npr. energija in voda, poraba vode)

maj – junij

Avtorji izdelkov bodo sodelovali na mednarodnem tekmovanju v treh starostnih skupinah: 11 do 14 let, 15 do 18 let in 18 do 21 let. Rok za oddajo prispevkov za mednarodno tekmovanje je  konec marca 2018.

HRANA NI ZA TJAVENDAN 
Projekt poteka že četrto leto in je namenjen ugotavljanju ali je zavržena hrana problem. Ustanove in mentorje smo povabili k  izvajanju različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane. V pripravljenem gradiva, so navedeni koraki dela, možne aktivnosti, dnevnik zavržene hrane ter nekateri predlogi za zasnovo izboljšav. Novembra 2017 bo potekala tudi brezplačna delavnica za mentorje projekta. Kot v preteklih letih bo izveden nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«, kjer bodo otroci, učenci in dijaki raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in zbirali recepte svojih babic, v katerih so uporabile preostanek živil ali obrokov.


Zaradi nadgradnje projekta v prihodnje, v letošnjem šolskem letu iščemo 5 pilotnih ustanov s katerimi bi tesnejše sodelovali, jim pomagali pri izvedbi projekta in organizirali predavanje za starše. Za sodelovanje potrebujemo: en  vrtec,  eno ustanovo za otroke s posebnimi potrebami, eno osnovno šolo (1.-3. triada),  2noosnovno šolo (2.-3. triada) in eno srednjo šolo.

MISIJA: ZELENI KORAKI
Sodoben način življenja ni trajnosten. Kaj lahko storimo za izboljšave, se odloči vsak posameznik in tako poskrbi za okolju in zdravju prijaznejše načine prevoza (hoja, kolesarjenje, javni prevoz, elektromobilnost, plin hibridni pogon, zdrav način življenja in varnost v prometu). V okviru projekta bo potekal nagradni natečaj v treh kategorijah.

Misija 1 in 2:  Štejem korake, ohranjam okolje – kdo je z menoj?
Misija 3 in 4: Zelena pot do zelenih parkirišč
Misija 5: Zelena pot do zelenih parkirišč ali Zelena pod do šole/fakultete

EKO PAKET
Projekt Eko-paket ima v programu Ekošola že pravo zgodovino. Sodelovanju z družbo Tetra Pak poteka že 11 let. Danes ga na podoben način organizirajo tudi na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji. Namen Eko-paketa je pravilno ločevanje odpadne embalaže - s poudarkom na kartonski embalaži za mleko in sokove (odpadna embalaža Tetra Pak).

Nagradni natečaj bo letos  organiziran samo v enem časovnem obdobju, od oktobra do začetka februarja.
V vrtcih, 1. in 2. triado osnovnih šol se lahko odločite za izdelavo risb, skulptur, mozaikov, lutk ali drugih, s katerimi upodobite oziroma izdelate gozdne ali pravljične junake. Ali pa izdelate igrače, košare ali druge uporabne izdelke, tretja možnost pa so oblačila, obutev, nakit ali okrasni izdelki.

V 4. starostni skupini, torej 3. triada OŠ in srednje šole, pa iz odpadne KEMS ustvarjate na temo gozda in življenja v gozdu, upodobite pridobivanje lesa, kreativno prikažete izdelavo kartona iz lesa (papirnice) in raziskujete reciklažo papirja in kartona, s poudarkom na odpadni embalaži za mleko in sokove.

Za najboljše organiziramo delavnice z mini mešalnikom, s katerim prikažemo, kako je mogoče reciklirati odpadno KEMS, kar omogoča izdelavo novih, uporabnih izdelkov.

•ŠOLSKA VRTILNICA
Šolski vrt je zanimiv in praktičen način za postopno uvajanje najmlajših v okoljsko vzgojo in izobraževanje. Sodelujoči v projektu bodo prejeli semena za tri različne vrtove (klasični vrt, visoka greda in urbani vrt).

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE
Gre ta vseseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt zbiranja odpadnih plastenk PET in ozaveščanja o možnostih njihove predelave. V sodelovanju s slovenskimi komunalnimi podjetji poteka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, podjetjih in drugih organizacijah. Več odpadnih plastenk kot je zbranih, višji bo znesek, ki ga družba Dinos nameni sofinanciranju nakupa opreme za novorojenčke v eni od slovenskih porodnišnic; v šolskem letu 2017/2018 bo to porodnišnica v Murski Soboti.

Enomesečno organizirano zbiranje v ustanovah bo potekalo od 22. 3. 2018 do 22. 4. 2018.

 •STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM
Vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt zbiranja starega papirja, v katerem šole in vrtci, v sodelovanju z družbo Dinosa organizirajo akcije zbiranja starega papirja.

90 % sredstev od prodaje zbranega starega papirja gre v šolski sklad, 10 % sredstev pa se nameni Fundaciji Pismo srca, ki je v 12 letih podelila že 386 štipendij mladim iz socialno ogroženih družin.

MLADI V SVETU ENERGIJE - Namen projekta je izobraževanje in ozaveščanje mladih o pomenu energije. Tudi v letošnjem letu je namenjen poslanstvu za povečanje energetske pismenosti. Natečaj je razpisan za tri starostne skupine: Malčki (ki bodo izdelovali risbe, slikanice, kolaž  na temo Kako bi narisali električno energijo); Glavce, (ki bodo izdelovale maketo  elektrarn  v Sloveniji iz naravnih in odpadnih materialov); Raziskovalci, ki bodo lahko preko serijo fotografij ali videa prikazali pomen električne energije za družbeni in tehnološki napredek, kako pride električna energija do vtičnice, energetske objekte v naravi in prikazali trajnostno energijo).

•EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – gre za branje literature z okoljsko tematiko, ki spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu.

V okviru projekta bo razpisan  LITERARNI IN LIKOVNI NATEČAJ na razpisano temo:  pisanje, risanje, slikanje na obravnavo temo:

ENERGIJA (viri energija, URE in OVE)

september - oktober

ODPADKI ( ravnanje z odpadki, krožno gospodarstvo)
HRANA (odgovorno s hrano, hrana in potrošništvo, zavržena hrana)

 

november - december

TRAJNOSTNA MOBILNOST (javni promet v domačem kraju, kolesarske steze, teden mobilnosti)
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ( gibanje, pozitivno razmišljanje)

 

januar - februar

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (invazivne rastline)

marec - april

VODA  (energija in voda, poraba vode)

maj - junij

 

SEJEM ALTERMED bo potekal na Celjskem sejmu  od 16. do 17. marca 2018. Vsebina predstavitve je zdrava, uravnotežena prehrana in lokalna pridelava.

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLESkupinsko tekmovanje za 6., 7., in 8. razrede. Letošnje tri vsebine so: POGLED SKOZI OKOLJSKI KALEJDOSKOP. Podobno kot naprava v obliki valja z ogledalci in barvnimi steklenimi drobci pri obračanju ustvarja pisane like, se bodo učenci spoznali z različnimi vidiki okoljevarstvenih pojmov in vprašanj, zaokroženih v tri teme: Okoljski odtis, Trajnostna mobilnost, Učinkovita raba energije  in obnovljivi viri energije (URE in OVE).

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLETo je posamično tekmovanje dijakov, letos se bodo tako kot osnovnošolci pomerili v temah: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, Trajnostna mobilnost in Alpski svet in gozd.

•LIKOVNO USTVARJANJE – teme letošnja likovnega ustvarjanja so: 
GOZD (biotska raznovrstnost)
URE in OVE (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije)
TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejše načine prevoza)

  

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL